APIE LAJM | Valdymas

LAJM TAPO VALSTYBINE VIEŠĄJA  ĮSTAIGA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 9 d. Nutarimu Nr. 1327 „Dėl Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos pertvarkymo“, biudžetinė įstaiga Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla buvo pertvarkyta į viešąją įstaigą Lietuvos aukštąją jūreivystės mokyklą (Žin. 2011, Nr. 139-6556).

LAJM statutas >>>
LAJM organizacinė valdymo struktūra >>>
LAJM strateginės veiklos planas 2015-2019 m. >>>

Vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro 2009-08-18  įsakymu Nr. ISAK-1725 „Dėl mokslininkų, dėstytojų, administracijos ir kitų ir darbuotojų  skiriamų narių į  pirmąsias valstybinių aukštųjų mokyklų tarybas skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin. 2009, Nr. 103-4333) ir vykdant LAJM Statuto nuostatas, 2011 m. gruodžio 21 d. vyko susirinkimai dėl narių išrinkimo į Mokyklos Tarybą.