APIE LAJM | Valdymas | Akademinė taryba

Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos Akademinė taryba - LAJM akademinių reikalų kolegialus valdymo organas, veikiantis pagal Akademinės tarybos patvirtintą darbo reglamentą. Akademinė taryba renkama ir veikia Statute ir Akademinės tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka. Akademinė taryba renkama 5 metams. Akademinės tarybos nariais gali būti LAJM  akademinės bendruomenės nariai, administracijos darbuotojai, patenkantys į Akademinę tarybą pagal pareigas, taip pat kitų  mokslininkai, dėstytojai ir studentų atstovybės deleguoti atstovai.


__________________________________________________________
 

LAJM AKADEMINĖS TARYBOS SUDĖTIS (2017-04-28; papildyta 2017-11-20, 2019-06-25)

Pirmininkas:
Genutė KALVAITIENĖ, socialinių mokslų daktarė, Uosto ekonomikos ir vadybos katedros docentė, Karjeros ir komunikacijos skyriaus vedėja,  209 kab.  tel. Nr.: 8 46 410 310; el. paštas: g.kalvaitiene[eta]lajm.lt

Pirmininko pavaduotojas:

 Nariai: 
1. Jelena BELOVA - socialinių mokslų daktarė, Uosto ekonomikos ir vadybos katedros docentė
2. Marijus JACEVIČIUS - Laivų energetikos katedros lektorius
3. Arvydas JANKAUSKAS - Navigacijos katedros lektorius, Jūrininkų mokymo centro       vyr.instruktorius
4.Karina SMIRNOVAITĖ - Studentų atstovybės narys, Jūrų transporto logistikos technologijų studijų programos studentė (nuo 2019-06-25)
5. Sandra ŠIŪRYTĖ - Studentų atstovybės narys, Jūrų transporto logistikos technologijų studijų programos studentė (nuo 2019-06-25)
6. Vilma LOCAITIENĖ - Uosto ekonomikos ir vadybos katedros vedėja, lektorė (nuo 2017-11-20)
7. Valerijus KUZNECOVAS - Laivų energetikos katedros lektorius
8. Svetlana MITKUVIENĖ -  Bendrųjų dalykų katedros lektorė
9. Vilma PRANCKEVIČIŪTĖ - Bendrųjų dalykų katedros vedėja
10. Robertas URBONAVIČIUS - Studentų atstovybės narys, Jūrų transporto logistikos technologijų studijų programos studentė (nuo 2019-06-25)
11. Artūras VIRKĖTIS - Jūrininkų mokymo centro vedėjas
12. Eugenijus ŽAGARAS - Laivų energetikos katedros lektorius
13.  Vaclav Stankevič - LAJM direktorius (nuo 2019-06-28)
14. Laisva vieta nuo 2019-02-27 (vyks rinkimai)

Buvę AT nariai:
Vytautas VAIŠUTIS - Navigacijos katedros lektorius (nuo 2017-11-20 iki 2019-02-27 )

Viktoras SENČILA - technikos mokslų daktaras, profesorius, LAJM direktorius (iki 2019-06-28)
Agnė PUTRIŪTĖ - Studentų atstovybės narė, Laivų energetinių įrenginių studijų programos studentė (iki 2019-06-25)
Lukas KUIZINAS - Studentų atstovybės narys, Jūrų transporto logistikos technologijų studijų programos studentas (nuo 2017-11-20 iki 2019-06-25)
 Lukrecija KAVALIAUSKAITĖ - Studentų atstovybės narė, Jūrų transporto logistikos technologijų studijų programos studentė (iki 2019-06-25)
-----------
-----------
Artimiausi posėdžiai  
2019-08-29  14 val. 
1. LAJM organizacinės struktūros pakeitimo projektas
2. Studentų priėmimo 2019 m. rezultatai
3. AJM Akademinės tarybos trūkstamų narių rinkimų organizavimas
4.Informaciniai klausimai

______________________________________________________ 

LAJM akademinės tarybos posėdžiai
2019 metai
2019-05-08
2019-03-19
2019-03-07
2019-02-27
2019-01-27
 
2018 metai
2018-11-06
2018-06-25
2018-02-26
 
2017 metai
2017-10-12
2017-04-05 
2017-01-16 
_________________________________________________________
LAJM akademinės tarybos posėdžiai
2016 metai
 
2016-03-09 

________________________________________________________

LAJM akademinės tarybos posėdžiai
2015 metai
 
2015-03-18 
2015-03-13
LAJM akademinės tarybos posėdis
__________________________________________________________
LAJM akademinės tarybos posėdžiai
2014 metai

2014-12-01 
2014-09-12 
2014-06-02 15.30 val.
2014-03-10