APIE LAJM | PROJEKTAI

2017-05-30
2017 m. gegužės 16 d. Liepojos jūreivystės koledže vyko pirmasis 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos  projekto „Latvijos-Lietuvos jūrų transporto sektoriaus darbuotojų įgūdžių ir mobilumo tobulinimas“ (LLI-42, LatLitNaviPort) partnerių susitikimas (ang. Kick-off meeting).
2017-05-04

2017 m. gegužės 4 d. Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje vyko pirmasis 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos projekto „Lietuvos ir Latvijos elektros inžinerijos ir aukštos įtampos technologijų specialistų judumo ir įsidarbinimo galimybių didinimas“ (LLI-24, LitLatHV) darbo grupės susitikimas, 

2017-04-06

 

2017 m balandžio 5 d. Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla įgyvendindama Interreg V-A Latvija-Lietuva programos 2014-2020 projektą „Lietuvos ir Latvijos elektros inžinerijos ir aukštos įtampos technologijų specialistų judumo ir įsidarbinimo galimybių didinimas“ (LLI-24, LitLatHV), vykdė vieną iš projekte suplanuotų veiklų – išvykstamąją pažintinę ekskursiją (ang. Field trip) pas socialinius partnerius – AB Vakarų laivų gamyklą.

2017-04-06

 

2017-04-05 Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla kartu su partneriais pasirašė Partnerystės susitarimą (ang. Partnership agreement) vykdyti 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos projektą "Lietuvos ir Latvijos elektros inžinerijos ir aukštos įtampos technologijų specialistų judumo ir įsidarbinimo galimybių  didinimas" (LLI-24, LatLitHV).