APIE LAJM | PROJEKTAI

2018-05-11
2018 m. gegužės 11 d. Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje pradėti Uosto operacijų treniruoklio montavimo ir 
diegimo darbai. Baigus įdiegti treniruoklinę įrangą LAJM studentai bei jūrinės ir uosto pramonės darbdaviai, darbuotojai turės galimybę patobulinti savo žinias ir įgudžius šios įtreniruoklio pagalba.
2018-02-23

2018 m. vasario 22 d. Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykloje vyko 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos projekto "Latvijos-Lietuvos jūrų transporto sektoriaus darbuotojų įgūdžių ir mobilumo tobulinimas“ (LLI-42, LatLitNaviPort) partnerių susitikimas. 

2017-12-08

 

 

2017 m. lapkričio 30 - gruodžio 6 d. vyko LAJM dėstytojų mokymai kaip dirbti su Aukštos įtampos laboratorine įranga. 

2017-11-30

 

2017 m. lapkričio 29 d. Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje pradėti aukštos įtampos laboratorijos bei  elektrotechnikos laboratorijos įrangos montavimo darbai. Baigus įdiegti laboratorinę įrangą LAJM studentai bei Jūrinės ir kranto pramonės elektros inžinerijos ir aukštos įtampos technologijų specialistai turės galimybę patobulinti savo žinias ir įgudžius šios įrangos pagalba.

2017-09-05

2017 m. rugpjūčio 28 - rugsėjo 2 dienomis Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla, vykdydama 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekto LatLitNaviPort veiklą, organizavo kvalifikacijos kėlimo mokymus, kuriuose dalyvavo LAJM ir LJK (Liepojos jūreivystės koledžo) dėstytojai. 

2017-07-21

 

2017 m. liepos 3-8 d. Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla, kaip vykdantysis 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos projekto „Lietuvos ir Latvijos elektros inžinerijos ir aukštos įtampos technologijų specialistų judumo ir įsidarbinimo galimybių didinimas“ (LLI-24, LitLatHV) partneris, organizavo projektinę veiklą - dėstytojų stažuotę į Kiprą. 

2017-06-27

 

2017 m. birželio 26 d. Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje vyko antrasis 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos projekto "Latvijos-Lietuvos jūrų transporto sektoriaus darbuotojų įgūdžių ir mobilumo tobulinimas“ (LLI-42, LatLitNaviPort) darbo grupės susitikimas, kurio metu buvo pristatyti metodiniai reikalavimai knygų rašymui ir aptariami atlikti projekto darbai.

 

2017-06-20

 

2017 m. birželio 19 d. Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje vyko antrasis2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos projekto „Lietuvos ir Latvijos elektros inžinerijos ir aukštos įtampos technologijų specialistų judumo ir įsidarbinimo galimybių didinimas“ (LLI-24, LitLatHV) darbo grupės susitikimas, kurio metu buvo aptariami atlikti projektiniai darbai.

2017-05-31

 

2017 m. gegužės 23 d. Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje vyko pirmasis 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos projekto "Latvijos-Lietuvos jūrų transporto sektoriaus darbuotojų įgūdžių ir mobilumo tobulinimas“ (LLI-42, LatLitNaviPort) darbo grupės susitikimas.

2017-05-30
2017 m. gegužės 16 d. Liepojos jūreivystės koledže vyko pirmasis 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos  projekto „Latvijos-Lietuvos jūrų transporto sektoriaus darbuotojų įgūdžių ir mobilumo tobulinimas“ (LLI-42, LatLitNaviPort) partnerių susitikimas (ang. Kick-off meeting).
2017-05-04

2017 m. gegužės 4 d. Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje vyko pirmasis 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos projekto „Lietuvos ir Latvijos elektros inžinerijos ir aukštos įtampos technologijų specialistų judumo ir įsidarbinimo galimybių didinimas“ (LLI-24, LitLatHV) darbo grupės susitikimas, 

2017-04-06

 

2017 m balandžio 5 d. Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla įgyvendindama Interreg V-A Latvija-Lietuva programos 2014-2020 projektą „Lietuvos ir Latvijos elektros inžinerijos ir aukštos įtampos technologijų specialistų judumo ir įsidarbinimo galimybių didinimas“ (LLI-24, LitLatHV), vykdė vieną iš projekte suplanuotų veiklų – išvykstamąją pažintinę ekskursiją (ang. Field trip) pas socialinius partnerius – AB Vakarų laivų gamyklą.

2017-04-06

 

2017-04-05 Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla kartu su partneriais pasirašė Partnerystės susitarimą (ang. Partnership agreement) vykdyti 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos projektą "Lietuvos ir Latvijos elektros inžinerijos ir aukštos įtampos technologijų specialistų judumo ir įsidarbinimo galimybių  didinimas" (LLI-24, LatLitHV).