APIE LAJM | KOKYBĖS VADYBOS SISTEMA

LAJM kokybės vadybos sistema (KVS) atitinka kokybės vadybos standartą ISO 9001:2008. Atitikties sertifikatas galioja iki 2018 m. rugsėjo 14 d.
KVS prižiūri ir sertifikuoja Lloyd`s Register EMEA Klaipėdos filialas Lloyd`s Register Quality Assurance Limited vardu.
KVS taikymo sritis – jūrininkų rengimas ir kvalifikacijos tobulinimas. 

LAJM vizija: moderni aukštoji mokykla, lyderis Lietuvoje jūrininkų ir jūrų verslo specialistų rengimo srityje.

LAJM misija:
- teikti aukštąjį koleginį išsilavinimą, rengiant jūrų, kariniam ir upių laivynui bei uostui aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius dirbti tarptautinėje erdvėje sparčios technologijų kaitos sąlygomis;
- plėtoti Lietuvos jūriniam sektoriui reikalingus taikomuosius mokslinius tyrimus ir konsultavimo veiklą, teikti kvalifikacijos kėlimo paslaugas;
- skleisti Lietuvos, kaip jūrų valstybės, idėją bei propaguoti profesinės veiklos ir karjeros galimybes šalies ir tarptautiniame jūrų transporto sektoriuje;
- kurti šiuolaikinę mokymo bazę, atitinkančią tarptautinius reikalavimus, plėtoti naujas jūrines technologijas; ugdyti piliečius, gebančius socializuotis įvairiose visuomenės veiklos srityse.

LAJM Kokybės vadovas >>>

Atnaujinta 2017-12-08

Informacijai:
Direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai
Rima Mickienė
Tel.:  +370 46 397 253
El. paštas: r.mickiene[eta]lajm.lt