APIE LAJM | Kontaktai

Direktorius

Vaclav Stankevič

+370 46 397240

v.stankevic[eta]lajm.lt

Sekretorė referentė

Viktorija Navickaitė

+370 46 397240

lajm[eta]lajm.lt

Dir. pavaduotoja akademinei veiklai

Rima Mickienė

+370 46 397253 

r.mickiene[eta]lajm.lt

Dir. pavaduotojas infrastruktūrai 

Romualdas Vaičys

+370 46 397243

r.vaicys[eta]lajm.lt

Karjeros ir komunikacijos skyriaus vedėja

dr.Genutė Kalvaitienė

+370 46 410310

g.kalvaitiene[eta]lajm.lt

Projektų  specialistė

 Indrė Mickevičiūtė

+370 46 397260

 i.mickeviciute[eta]lajm.lt

Personalo specialistė

Ingrida Skiparienė

+370 46 397244

i.skipariene[eta]lajm.lt

Viešųjų pirkimų specialistė

Monika Trumpickienė

+370 46 397243

m.trumpickiene[eta]lajm.lt

Archyvas

Viktorija Navickaitė

+370 46 397240

v.navickaite[eta]lajm.lt

Jūrininkų mokymo centro vedėjas

Artūras Virkėtis

+370 46 397242

a.virketis[eta]lajm.lt

Kursų specialistė 

Andžela Gertienė

+370 46 397250

a.gertiene[eta]lajm.lt

Vyr. buhalterė 

Sigita Švanienė

+370 46 397247

s.svaniene[eta]lajm.lt

Studijų skyrius

Sigita Dobrovolskienė

+370 46 397248 

s.dobrovolskienė[eta]lajm.lt

Bendrųjų dalykų katedra  

Vilma Pranckevičiūtė 

+370 46 397249 

v.pranckeviciute[eta]lajm.lt

Navigacijos katedra

dr.Vytautas Dubra

+370 46 397245

v.dubra[eta]lajm.lt

Laivų energetikos katedra 

Alvydas Nikolajus

+370 46 397246 

a.nikolajus[eta]lajm.lt

Uosto ekonomikos ir vadybos katedra

Vilma Locaitienė 

+370 46 397255 

v.locaitiene[eta]lajm.lt

Radiolokacinis treniruoklis 

Arvydas Jankauskas

+370 46 397252

a.jankauskas[eta]lajm.lt

Bibliotekos vedėja  

Rima Stasytienė

+370 46 397262

r.stasytiene[eta]lajm.lt

IT laboratorijos vedėja

Elena Valionienė

+370 46 397240

e.valioniene[eta]lajm.lt

Bendrabučio valdytoja 

Birutė Senkienė

+370 46 410 242

 b.senkiene[eta]lajm.lt