STOJANTIESIEMS

Studijos Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje vyksta pagal akredituotas ir Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruotas studijų programas.

TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SRITIS
Jūrų laivavedyba


Laivų energetinių įrenginių eksploatavimas


Laivų elektros įrenginių eksploatavimas


Jūrų transporto logistikos technologijos


SOCIALINIŲ MOKSLŲ SRITIS
Uosto ir laivybos valdymas


Uosto ir laivybos įmonių finansai
PRIĖMIMAS Į LAJM    
KONSULTUOKITĖS    
  
SEKITE MUS