JŪRININKAMS | Informacija jūrininkams

 

Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje 2006 m. duris atvėrė renovuotas Jūrininkų mokymo centras. Jame organizuojami kursai pagal 31 pilno ir 10 pakartotinio mokymo kursų programas, organizuojami kompetencijos įvertinimo egzaminai eiliniams ir vadovaujančios sudėties jūrininkams, grupinės konsultacijos eilinės sudėties jūrininkams.

Programos parengtos pagal 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (angl. SOLAS) su paskutiniais pakeitimais, 1978 m. Tarptautinės konvencijos dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų (angl. STCW) su pakeitimais, 2006 m. Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje atitinkamų nuostatų, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/106/EB ir 2012/35/ES dėl minimalaus jūrininkų rengimo su paskutiniais pakeitimais, Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo (aktuali redakcija) reikalavimus.

Programos parengtos ir atnaujinamos pagal Tarptautinės jūrų organizacijos (angl. IMO) pavyzdines programas ir akredituojamos bei suderinamos su Lietuvos saugios laivybos administracija.

Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje organizuojamų kursų sąrašas >>>

JMC papildomai organizuoja grupines konsultacijas eiliniams jūrininkams, kompetencijos įvertinimo egzaminus eilinės bei vadovaujančios sudėties jūrininkams.

Jūrininkams išduodami specialieji, jūrinio laipsnio kvalifikacijos liudijimai eilinio jūrininko bei vadovaujančio specialisto ar kapitono jūrinio laipsnio diplomai, globalinės jūrų avarinio ryšio ir saugumo sistemos (angl. GMDSS) radijo ryšio operatorių  diplomai pripažįstami Tarptautinės jūrų organizacijos narių visame pasaulyje.

 

2015 m. įsigaliojo naujos jūrinio laipsnio diplomų, globalinės jūrų avarinio ryšio saugumo sistemos radijo ryšio operatoriaus diplomų, jūrinio laipsnio kvalifikacijos liudijimų, šių dokumentų išdavimo ir pripažinimo patvirtinimų ir specialiųjų liudijimų išdavimo jūrininkams taisyklės.

Plačiau  http://www.msa.lt/lt/viesosios-paslaugos/diplomavimas.html

 

Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje 2001 m. įdiegta kokybės vadybos sistema (toliau - KVS) apimanti jūrininkų rengimą ir kvalifikacijos tobulinimą, pakartotinai sertifikuota 2014 m. UAB „Lloyd`s Register Quality Assurance Lietuva" pagal ISO 9001:2008 standarto reikalavimus.

Kursai organizuojami naujai įrengtuose ir atnaujintuose treniruokliuose, moderniose auditorijose ir laboratorijose, kuriose naudojama naujausia praktiniam mokymui skirta įranga.

http://www.lajm.lt/lt/studiju-meaterialieji-istekliai/

Laivo įgulos denio tarnybos vadovaujančių specialistų teoriniai ir praktiniai užsiėmimai pagal programas kvalifikacijos tobulinimo ir kėlimo kursai,Radiolokacinės navigacijos, radiolokacinio žymėjimo ir automatinio radiolokacinio žymėjimo sistemos (ARPA) panaudojimas, tiltelio valdymas, paieška ir gelbėjimas, Elektroninių jūrlapių vaizdavimo ir informacijos sistemos (ECDIS) panaudojimas, Globalinės jūrų avarinio ryšio ir saugos sistemos (angl. GMDSS) radijo ryšio operatorių rengimas, Tiltelio resursų valdymas vykdomi 2011 m. atidarytuose ir 2014 m. atnaujintuose daugiafunkciniai navigaciniai treniruokliai NTPRO 5000

http://www.lajm.lt/lt/studiju-meaterialieji-istekliai/dvylikos-tileliu-navigacijos-treniruoklis.html

bei GMDSS treniruoklyje TGS 5000

http://www.lajm.lt/lt/studiju-meaterialieji-istekliai/gmdss.html

Laivo įgulos laivo mašinų skyriaus vadovaujančių specialistų teoriniai ir praktiniai užsiėmimai pagal programas kvalifikacijos tobulinimo ir kėlimo kursai, Mašinų skyriaus resursų valdymas vykdomi 2013 m. atidarytame ir 2015 m. atnaujintame daugiafunkciniame Laivų energetinių įrenginių treniruoklyje TechSim 5000

http://www.lajm.lt/lt/studiju-meaterialieji-istekliai/ers.html

ir laivo jėgainės pratybų auditorijoje

http://www.lajm.lt/lt/studiju-meaterialieji-istekliai/lvl.html

Kursų klausytojams pagal papildomas specializuotas kursų programas„Įvadiniai mokymo darbui naftos-cheminiuose ir dujų tanklaiviuose“ ir„Jūrininkų ruošimo darbui naftos, dujų ir cheminiuose tanklaiviuose“, teoriniai ir praktiniai užsiėmimai vykdomi Skystų krovinių treniruoklyje TechSim/LCHS 5000.

Kursų klausytojams siūlome:

  • bibliotekoje naudotis mokymo(si) procesui reikalinga literatūra;
  • pertraukų metu pasivaišinti karšto gėrimo puodeliu, peržiūrėti dienos spaudą ir pabendrauti su kolegomis jaukioje aplinkoje;
  • statyti automobilius LAJM vidiniame kieme.

Kursų klausytojams, atvykusiems iš kitų miestų, siūlomas apgyvendinimas LAJM bendrabutyje, adresu Karklų g. 2/8.  Detalesnė informacija apie apgyvendinimą tel.:+370 46 410 242.

Aukštojoje mokykloje nuo 9.00 val. iki 16.00 val. veikia bufetas, kur galima skaniai ir nebrangiai pavalgyti.

Informacija ir registracija 138 kab.:
Tel.: +370 46 397 250 (visą parą su atsakikliu), 
+370 46 397 261 ir +370 618 19890 (nuo 08.00 iki 17.00)

Faks.: +370 46 397240

El. paštas: info@lajm.lt; kursai@lajm.lt