APIE LAJM | PROJEKTAI | Projektų naujienos

 
 
PROJEKTO INTERREG PARTNERIŲ SUSITIKIMAS
 
    2017-04-05 Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla kartu su partneriais pasirašė Partnerystės susitarimą (ang. Partnership agreement) vykdyti 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos projektą "Lietuvos ir Latvijos elektros inžinerijos ir aukštos įtampos technologijų specialistų judumo ir įsidarbinimo galimybių didinimas" (LLI-24, LatLitHV).
    Projekte dalyvauja 5 Lietuvos ir Latvijos aukštosios mokyklos: Lietuvos aukštoji jūrevystės mokykla (vadovaujantis partneris), Kauno technikos kolegija, Liepojos jūreivystės koledžas, Rygos techninio universiteto Ventspilio filialas ir Ventspilio technikumas.
    Projekto tikslas - konsoliduodi 5 aukštųjų mokyklų-partnerių pastangas teikiant efektyviausius savo išteklius (akademinę ir specialistų rengimo minėtoje srityje patirtį, profesinių reikalavimų žinias ir kt.) bendram iššūkiui išspręsti, siekiant padidinti Lietuvos ir Latvijos minėtų specialistų mobilumą ir įsidarbinamumą.
Susitikimo metu aptartos bendros projekto veiklos ir jų įgyvendinimo etapai bei priemonės.