APIE LAJM | PROJEKTAI | Projektų naujienos

2017 m. gegužės 23 d. Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje vyko pirmasis 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos projekto "Latvijos-Lietuvos jūrų transporto sektoriaus darbuotojų įgūdžių ir mobilumo tobulinimas“ (LLI-42, LatLitNaviPort) darbo grupės susitikimas, kurio metu buvo aptariami projekto įgyvendinimo etapai: metodinės medžiagos rengimas, naujo studijų dalyko „Uosto krovos terminalų valdymo treniruoklis“ aprašo rengimas, kvalifikacijos kėlimo kursų  rengimas ir kt.