APIE LAJM | PROJEKTAI | Projektų naujienos

2017 m. birželio 19 d. Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje vyko antrasis 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos projekto „Lietuvos ir Latvijos elektros inžinerijos ir aukštos įtampos technologijų specialistų judumo ir įsidarbinimo galimybių didinimas“ (LLI-24, LitLatHV) darbo grupės susitikimas, kurio metu buvo aptariami atlikti projektiniai darbai ir planuojama tolimesnė projektinė veikla.