APIE LAJM | PROJEKTAI | Projektų naujienos

 

2017 m. birželio 26 d. Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje vyko antrasis 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos projekto "Latvijos-Lietuvos jūrų transporto sektoriaus darbuotojų įgūdžių ir mobilumo tobulinimas“ (LLI-42, LatLitNaviPort) darbo grupės susitikimas, kurio metu buvo pristatyti metodiniai reikalavimai knygų rašymui ir aptariami atlikti projekto darbai.