APIE LAJM | PROJEKTAI | Projektų naujienos

 

2017 m. liepos 3-8 d. Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla, kaip vykdantysis 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos projekto „Lietuvos ir Latvijos elektros inžinerijos ir aukštos įtampos technologijų specialistų judumo ir įsidarbinimo galimybių didinimas“ (LLI-24, LitLatHV) partneris, organizavo projektinę veiklą - dėstytojų stažuotę į "Thomas-Faraday" mokymo centrą Kipre.

17 atstovųLietuvos ir Latvijos partnerių institucijų turėjo galimybę susipažinti su naujausiais aukštos įtampos energetikos sistemų eksploatavimo reikalavimais jūroje bei atklikti praktines užduotis šiuolaikiniame mokymo centre.


Tai buvo puiki galimybė įgyti naujos aukštos įtampos elektros energijos sistemų valdymo patirties, kurią vėliau galės panaudoti savo švietimo institucijose: projektinėse veiklose, studijų bei praktinio mokymo plėtroje.