APIE LAJM | PROJEKTAI | Projektų naujienos

2018 m. vasario 22 d. Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykloje vyko 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos projekto "Latvijos-Lietuvos jūrų transporto sektoriaus darbuotojų įgūdžių ir mobilumo tobulinimas“ (LLI-42, LatLitNaviPort) partnerių susitikimas. 

Susitikimo metu buvo kalbėta apie projekto pirmojo ataskaitinio periodo įgyvendintas veiklas, planuotos 2 projekto periodo veiklos ir aptartos viešųjų pirkimų procedūrų eigos.