APIE LAJM | PROJEKTAI | Projektų naujienos

Įgyvendinant InoPol projektą vyksta mokomojo korpuso priestato dalies patalpų remontas. Įrenginėjamos naujos mokymui(-si) skirtos patalpos: Gaisrų gesinimo teorinio rengimo klasė su pagalbinėmis patalpomis.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.