APIE LAJM | PROJEKTAI | Projektų naujienos

Vykdant InoPol projektą, atliktas mokomojo korpuso priestato dalies patalpų remontas. Įrengtos naujos mokymui skirtos patalpos ir įrengiama Gaisrų gesinimo teorinio rengimo klasė su pagalbinėmis patalpomis. Įvykdyta darbų apimtis: LAJM pagrindinio mokomojo pastato priestato dalies esminis atnaujinimas, įrengiant gaisro gesinimo teorinio rengimo klasę,  sanitarijos ir higienos, persirengimo, įrangos saugojimo ir kitas patalpas, sudarant sąlygas studentams ir kvalifikaciją kelentiems jūrininkams pasirengti mokymams poligone bei saugoti poligono mokomąją įrangą.