APIE LAJM | PROJEKTAI | Projektų naujienos

 

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla, vykdydama 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekto „Latvijos-Lietuvos jūrų transporto sektoriaus darbuotojų įgūdžių ir mobilumo tobulinimas“ (LLI-42, LitLatNaviPort) veiklas, įsigijo ir įsidiegė Uosto operacijų treniruoklį.

Baigus visus treniruoklio diegimo procesus, buvo organizuojami dėstytojų mokymai. Dveji mokymai -  darbo su išmaniąją lenta ir treniruokliu vyko dar birželio mėnesį.

2018 m. rugsėjo 5 d. buvo vykdomi dar vieni mokymai, kurių metu LAJM dėstytojai gilino savo teorines ir praktines žinias, kaip dirbti su Uosto operacijų treniruokliu išmaniosios lentos pagalba.

 

 
BIMCO