APIE LAJM | PROJEKTAI | Projektų naujienos

2018 m. rugsėjo 21 d. Kauno technikos kolegijoje, vydant 2014-2020 m. Interreg V-A Latvija ir Lietuva bendradarbiavimo per sieną  programos projekto „Lietuvos ir Latvijos elektros inžinerijos ir aukštos įtampos technologijų specialistų judumo ir įsidarbinimo galimybių didinimas, LLI-24, LitLatHV“ veiklas, vyko visų partnerių Darbo ir Iniciatyvinės grupės susitikimas.

Susitikimo metu buvo aptartos praėjusio periodo įvykdytos veiklos, šiuo metu aktualūs klausimai, kaip mokoųjų knygų leidyba bei  ateinančio projektinio periodo suplanuotos veiklos.