APIE LAJM | PROJEKTAI | Projektų naujienos

2018 m. rugsėjo 28 d. Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla, vykdydama 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekto „Latvijos-Lietuvos jūrų transporto sektoriaus darbuotojų įgūdžių ir mobilumo tobulinimas“ (LLI-42, LitLatNaviPort) veiklas, organizavo Jungtinius dėstytojų darbo su Uosto operacijų treniruokliu mokymus. Mokymuose dalyvavo 6 Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos ir 4 Liepojos jūrų koledžo dėstytojai, kurie susipažino su Uosto operacijų treniruoklio galimybėmis, gilino savo teorines žinias ir įgijo praktinius darbo su treniruokliu įgudžius.