APIE LAJM | Naujienos

Skelbiami rinkimai dėl trūkstamo nario į LAJM tarybą

2019 02 04 Skelbiami LAJM Akademinės bendruomenės renkamo vieno trūkstamo nario, priklausančio LAJM personalui, rinkimai į LAJM tarybą.
Visuotinis akademinės bendruomenės susirinkimas dėl LAJM tarybos trūkstamo nario rinkimo vyks 2019 m. vasario 25 d. val. 11 val. Aula Magna (210 kab.). 
Akademinės bendruomenės rinkėjų sąrašas  bus skelbiamas 2019 m. vasario 18 d. 
Kandidatų kėlimas arba išsikėlimas vyks iki 2019 m. vasario 19 d. 16 val.

Išsamesnė informacija apie LAJM Akademinės bendruomenės renkamų Tarybos narių rinkimus teikiama darbo dienomis nuo 9 iki 16 val., tel. (8 611) 08040 ir elektroniniu paštu g.kalvaitiene@lajm.lt (209 kab.)

Informacija >>>

Akademinės bendruomenės rinkėjų sąrašas  >>>

REIKALAVIMAI KANDIDATAMS

- Teisę būti keliamu kandidatu į Tarybos trūkstamus narius, taip pat teisę iškelti savo kandidatūrą per nustatytą terminą turi Mokyklos personalas:
1.dėstytojai ir mokslo darbuotojai, dirbantys LAJM ne mažiau nei 0,25 etato.
2.asmenys, dirbantys LAJM pagrindinėse pareigose (ne dėstytojais) ir einantys dėstytojo pareigas.
3.mokyklos darbuotojai, kurie nepertraukiamai dirba Mokykloje ne trumpiau kaip 5 metus ir ne mažiau nei 1 etatu.
-Dėstytojai ir mokslo darbuotojai, kurie dirba LAJM už valandinį darbo užmokestį, trūkstamo Tarybos nario rinkimuose nedalyvauja.
-Tarybos nariu gali būti nepriekaištingos reputacijos asmuo, turintis žinių bei gebėjimų, padedančių siekti aukštosios mokyklos strateginių tikslų ir įgyvendinti aukštosios mokyklos misiją. Tarybos nariu tas pats asmuo gali būti ne ilgiau kaip dvi tarybos kadencijas iš eilės.
-Tarybos nariais negali būti Respublikos Prezidentas, Europos Parlamento nariai, Seimo ir Vyriausybės nariai, savivaldybių merai ir savivaldybių tarybų nariai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, taip pat LAJM darbuotojai, tiesiogiai pavaldūs direktoriui, bei įstaigų, įmonių ar organizacijų, kuriose aukštoji mokykla visuotiniame dalyvių susirinkime turi ne mažiau kaip 50 procentų visų juridinio asmens dalyvių balsų, vadovai ir jų pavaduotojai.

REIKALINGI DOKUMENTAI
Iškeltas padalinių posėdžiuose ar savo kandidatūrą iškėlęs asmuo asmeniškai pateikia:
- kandidato į Tarybos narius anketą, atskleidžiančią kandidato dalykinę, mokslinę patirtį, asmenines bei kitas savybes, padedančias siekti Mokyklos tikslų ir įgyvendinti Mokyklos misiją (1 priedas);
-prašymą, jeigu savo kandidatūrą iškelia pats Mokyklos akademinės bendruomenės narys kandidatuoti į Tarybos narius (2 priedas) arba sutikimą, jeigu iškelia kiti akademinės bendruomenės nariai (3 priedas).
- padalinio susirinkimo protokolo išrašas pateikiamas Rinkimų komisijai, jeigu kandidatai iškeliami padalinių posėdžiuose.