APIE LAJM | Naujienos

VIEŠAS KONKURSAS LIETUVOS AUKŠTOSIOS JŪREIVYSTĖS MOKYKLOS TARYBOS TRŪKSTAMO NARIO PAREIGOMS EITI

2019 01 30 Skelbiamas viešas konkursas Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos Tarybos vieno trūkstamo nario, nepriklausančio LAJM personalui ir studentams, pareigoms eiti.
 
Dokumentai priimami ir registruojami kiekvieną darbo dieną nuo 2019 m. sausio 30 d. iki 2019 m. vasario 19 d. 16 val.
 
Viešame konkurse gali dalyvauti asmenys, nepriklausantys LAJM personalui ir studentams ir atitinkantys nustatytus reikalavimus:
1. Tarybos nariu gali būti nepriekaištingos reputacijos asmuo, turintis aukštąjį išsilavinimą, žinių bei gebėjimų, padedančių siekti aukštosios mokyklos strateginių tikslų ir įgyvendinti misiją. Tarybos nariu tas pats asmuo gali būti ne ilgiau kaip dvi tarybos kadencijas iš eilės.
2. Tarybos nariais negali būti Respublikos Prezidentas, Europos Parlamento nariai, Seimo ir Vyriausybės nariai, savivaldybių merai ir savivaldybių tarybų nariai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, neinantys pareigų kitų aukštųjų mokyklų valdymo ar savivaldos organuose.
4. Turėti vadybinio darbo patirties jūrų transporto sektoriuje.
 
Asmenys, norintys dalyvauti konkurse užklijuotame voke, ant kurio nurodyta „KANDIDATO EITI TARYBOS NARIO PAREIGAS DOKUMENTAI 2019", asmeniškai arba registruotu laišku ne vėliau kaip iki termino pabaigos privalo pateikti:
1. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
2. aukštąjį išsilavinimą patvirtinančio(-ių) dokumento (-ų) kopiją (-as);
3. užpildytą ir pasirašytą prašymą būti kandidatu į LAJM Tarybos narius (4 priedas);
4. užpildytą ir pasirašytą „Kandidato į Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos Tarybą" anketą (1 priedas);
5. kitus dokumentus, kuriuos, kandidato nuomone, tikslinga pateikti konkursui LAJM Tarybos nario pareigoms eiti.
 
Išsamesnė informacija apie organizuojamą viešą konkursą teikiama darbo dienomis nuo 9 iki 16 val., tel. (8 611) 08040 ir elektroniniu paštu g.kalvaitiene@lajm.lt