APIE LAJM | PROJEKTAI | Projektų naujienos

Lietuvos ir Latvijos jūrų transporto specialistų konkurencingumui padidinti - Interreg projekto rezultatai

2019 03 15 Lietuvos aukštoji jūreivystės mokyklos (LAJM) projekto „Latvijos-Lietuvos jūrų transporto sektoriaus darbuotojų įgūdžių ir mobilumo tobulinimas“(LLI-42, LatLitNaviPort) veiklų įgyvendinimas sėkmingai artėja prie pabaigos. Šis projektas yra penktasis LAJM vykdomas projektas, finansuojamas iš Interreg Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos lėšų. Projekto metu savo kvalifikaciją tobulinę dėstytojai iš Lietuvos ir Latvijos pademonstravo studijų inovacijų galimybes taikant abipus sienos esančiose institucijose įrengtus Uosto operacijų treniruoklį ir Daugiafunkcinius laivo valdymo treniruoklius. 
Projektu buvo siekiama padidinti jūrų transporto sektoriaus specialistų konkurencingumą tarptautinėje darbo rinkoje, pagerinus studijų ir kvalifikacijos kėlimo kokybę.
Projekto tikslinė auditorija – tai Liepojos jūreivystės koledžo ir Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos studentai ir dėstytojai, jūrų transporto sektoriaus darbdaviai ir darbuotojai.
Projekto metu abiejų mokymo institucijų pedagogai tobulino kvalifikaciją šalyje bei užsienyje ir parengė 5 mokomąsias knygas nacionaline ir anglų kalba, atnaujino studijų dalykų turinį, sukūrė uosto krovos terminalų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursų programą bei įvykdė bandomuosius mokymus ir kt.
Tikimasi, kad pasitelkus 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos galimybes, stiprinant bendradarbiavimą abipus sienos, bus prisidėta prie regionų probleminės situacijos sprendimo jūrų transporto sektoriaus srityje. Daugiau apie projektą ir jo įgyvendinimą galima sužinoti internetinio puslapio www.lajm.lt skiltyje „Projektai“.
Projekto baigiamasis renginys įvyko kovo 15 dieną LAJM. Prašome susipažinti su renginioa kimirkomis.