APIE LAJM | PROJEKTAI | Projektų naujienos

Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną projekto rezultatai - aukštos įtampos specialistams jūroje ir krante

2019 03 15 Lietuvos aukštoji jūreivystės mokyklos (LAJM) projekto „Lietuvos ir Latvijos elektros inžinerijos ir aukštos įtampos technologijų specialistų judumo ir įsidarbinimo galimybių didinimas“ (LLI-24, LatLitHV) veiklų įgyvendinimas sėkmingai artėja prie pabaigos. Šis projektas yra ketvirtasis LAJM vykdomas projektas, finansuojamas iš Interreg Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos lėšų. Projekto metu buvo nupirktos ir įdiegtos specializuotos mokymo įrangos penkiose partnerių institucijose, atnaujinta 13 studijų dalykų studentams ir sukurtos 2 kvalifikacijos kėlimo programos dirbantiems. Bandomieji mokymai, naudojant abipus sienos esančiose institucijose įrengta specializuota mokymo įranga, leido pakelti studentų ir dėstytojų iš Lietuvos ir Latvijos kvalifikaciją bei pademonstruoti studijų inovacijų galimybes rengiant specialistus.
Projektu metu padidintas Lietuvos ir Latvijos elektros inžinerijos ir aukštos įtampos technologijų specialistų judumas ir įsidarbinamumas.
Projekto tikslinė auditorija – tai Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos, Liepojos jūreivystės koledžo, Ventspilio technikumo, Rygos techninio universiteto Ventspilio filialo ir Kauno technikos kolegijos projekto partnerių institucijų studentai ir dėstytojai, jūrinės ir kranto pramonės darbdaviai ir darbuotojai.
Projekto metu partnerių mokymo institucijų pedagogai tobulino kvalifikaciją šalyje bei užsienyje ir parengė 14 mokomųjų knygų nacionaline ir anglų kalba, atnaujino studijų dalykų turinį, įvykdė pilotinius bandomuosius mokymus ir kt.
Tikimasi, kad pasitelkus 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos galimybes, stiprinant bendradarbiavimą abipus sienos, bus prisidėta prie regionų probleminės situacijos sprendimo jūrų transporto sektoriaus srityje. Daugiau apie projektą ir jo įgyvendinimą galima sužinoti internetinio puslapio www.lajm.lt skiltyje „Projektai“.
Projekto baigiamasis renginys įvyko kovo 15 dieną LAJM. Prašome susipažinti su renginio akimirkomis.