Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - NAUJIENOS

APIE LAJM | NAUJIENOS

Bir 5, 2023

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija kuria naują jungtinę gynybos studijų krypties programą, pagal kurią bus rengiami karininkai Lietuvos kariuomenės karinėms jūrų pajėgoms. Būsimiesiems karinio laivyno karininkams bus suteikiamas aukštasis universitetinis išsimokslinimas ir bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Tai užtikrins sėkmingą karininko karjerą ir bus naudinga įsitvirtinimui civiliniame sektoriuje pabaigus karo tarnybą.

Būsimieji jūrų karininkai gynybos mokslus studijuos Vilniuje, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje, jūreivystę – Klaipėdoje, Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje, o karybą jūrų laivuose – Karinėse jūrų pajėgose.

Geg 30, 2023
LAJM paskutiniųjų kursų studentams – ypatingas metas!
Nuo šiandien iki birželio 15 d. LAJM vyksta studentų baigiamųjų darbų gynimai bei kvalifikacinių egzaminų laikymai.
Šią vasarą sėkmingai užbaigti studijas ketina daugiau nei 150 LAJM studentų!
Jau birželio 28 d. kviesime LAJM absolventus, jų artimuosius, dėstytojus ir visus jūrinės bendruomenės narius, kartu pasidžiaugti pirmojo studijų etapo užbaigimo proga!
Absolventams linkime sėkmės, puikių įvertinimų ir ...septynių pėdų po kyliu!
Geg 26, 2023

21-ojo Europos transporto kongreso (European Transport Congress - ETC) išvakarėse, Prahoje, LAJM oficialiai pristatyta Europos transporto mokslų platformos nare (European Platform of Transport Sciences - EPTS Foundation e. V.)
2023 m. gegužės 25–26 d. vyksiančių konferencijų „Smart Cities Symposium Prague 2023“ ir „European Transport Congress 2023" organizatorius - Prahos Čekijos technikos universiteto Transporto mokslų fakultetas. Pagrindinis dėmesys renginio metu bus skiriamas tyrimams išmaniųjų miestų atsparumo stiprinimui.

Geg 25, 2023

Gegužės 25 d. Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje vyko Vadybos studijų krypties išorinio vertinimo vizitas.
Išorinį vertinimą atliks SKVC sudaryta ekspertų grupė.
Grupės pirmininkas: Prof. dr. Teresa Paiva
Grupės nariai: Prof. dr. Erik Raimer Larsen;
Doc. dr. Tomi Solakivi;
Dovilė Alijošiūtė;
Joana Jasilionytė.

Darbotvarkė čia

Geg 20, 2023

Gegužės 20- ąją, Europos jūros dieną, vyksoiškilminga ceremonija, kurios metu LAJM studentai prisiekė stiprinti Lietuvos, kaip jūrų valstybės prestižą, tikslingai panaudoti aukštojoje mokykloje įgytas žinias, vykdyti patikėtas pareigas, užduotis, būti dorais ir garbingais jūrininkais, jūrų verslo atstovais.
Taip pat renginio metu Karinių jūrų pajėgų Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų klausytojai ištardami svarbiausios gyvenime priesaikos, Kario priesaikos žodžius, prisiekė Lietuvos vėliavai, įsipareigos prieš save, savo artimuosius, Tėvynę ir jos žmones, negailėdami savo jėgų ir gyvybės ginti Lietuvos valstybę, puoselėti ir ginti jos laisvę.

Priesaika Jūrai – tai vienas iš tradicinių LAJM renginių, pristatantis jūrinę bendruomenę, ilgametes tradicijas ir meilę jūrai visiems miesto gyventojams ir miesto svečiams.

 

Geg 18, 2023
Gegužės 15-19 LAJM lankėsi partneriai iš Filipinų Holy Cross of Davao College (HCDC) - dėstytojas Salcedo Viscara Roberto, Tarptautinio kalbų ir ryšių centro vadovė Sheryl Jo Urdaneta bei jų studentė Langitan Loren Jhaine Balante.
LAJM dėka HCDC praėjusiais metais prisijungė prie Erasmus+ programos, buvome pirmieji jų Erasmus+ partneriai Europoje (KA171).
Geg 4, 2023

LAJM tradiciškai praūžė moksleivių iš visos Lietuvos dėmesį prikaustęs konkursas Jūrų keliais 2023! Entuziastingai ir kovingai nusiteikę jaunuoliai negailėjo jėgų, o emocijos virte virė viso renginio metu. Pagrindinį prizą – kelionę keltu maršrutu: Klaipėda - Karlshamnas - Klaipėda, iškovojo pirmosios vietos nugalėtojai – Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos moksleiviai ir Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos auklėtiniai.

Daugiau čia 

Bal 14, 2023
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubas kartu su Lietuvos aukštąja jūreivystės mokykla sukvietė Klaipėdos bendruomenę į Broniaus Antano Rasimo knygos apie Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarą Juozą Karvelį pristatymą.
 
Kov 29, 2023

Kovo 29-30 LAJM vyksta kartu su Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos (EUSBSR) politikos atstovais suorganizuotas idėjų generavimo seminaras saugios laivybos, saugumo politikos srityse (Policy Area Safe actions).
Tikslas - nustatyti projektų idėjas, kuriomis EUSBSR galėtų pasidalinti visame Baltijos jūros regione ir padėti suinteresuotoms šalims formuoti projektų konsorciumus. Panašūs seminarai vyks kiekvienoje iš 8 ES valstybių narių, besiribojančių su Baltijos jūra.

Kov 23, 2023
Kovo 23 d. Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje (toliau - LAJM) vyko tarptautinis renginys, kurio epicentre - socialinių ir inžinerinių naujovių plėtojimas jūrininkų rengime, siekiant užtikrinti saugią laivybą.
Dėmesys jūrininkų saugios laivybos įgūdžių formavimui skirtas jau gerokai anksčiau. Prieš dvejus metus LAJM kartu su tarptautiniais partneriais iš Portugalijos, Bulgarijos Rumunijos, subūrė komandą, kuri turėjo idėją - skaitmenizuoti jūrininkų rengimą.
LAJM vykęs renginys unikalus ir tuo, kad buvo ne tik pristatyti projekto rezultatai, bet taip pat vyko ir mokslinė konferencija „Development of Social and Engineering innovation in Maritime Education and Training to Ensure Shipping Safety“, todėl į saugios laivybos svarbą buvo pažvelgta daugialypiu kontekstu - praktiniu ir moksliniu.
 
Kov 15, 2023
Sveikiname LAJM absolventą Andrejų Prudnikovą, kuriam LR Susisiekimo ministerija suteikė apdovanojimą už perspektyviausią baigiamąjį darbą!
Tema: „Arijus“ UAB, konteinerių gabenimo vidaus vandenų transportu technologinių galimybių analizė | Darbo vadovė: Studijų programos "Jūrų transporto logistikos technologijos" vadovė Vilma Locaitienė
Autoriui skirta 200 Eur premija, siekiant jį paskatinti darbo temą plėtoti tolesnėse studijose.
Andrejaus darbe atskleista inovatyvi galimybė gabenti konteinerius vidaus vandenų transportu kaip tvaraus transporto alternatyva, kuri yra aktuali įgyvendinant ES tvaraus ir pažangaus judumo strategiją bei iškeltus uždavinius – iki 2030 m. padidinti vidaus vandenų transporto dalį krovinių pervežimuose 25%, o iki 2050 m. - 50%.
Kov 13, 2023
Kovo 13 d. vyko LAJM Tarybos posėdis, kurio metu balsų dauguma LAJM tarybos pirmininku išrinktas Aleksandras KAUPAS, Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininkas.
Taryba yra kolegialus LAJM valdymo organas, sprendžiantis strateginius aukštosios mokyklos veiklos klausimus, į kurį įtraukiami ne tik LAJM akademinės bendruomenės, bet ir visuomenės atstovai.
Kov 11, 2023
LAJM bendruomenė tradiciškai minėjo Kovo 11-ąją – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną!
12 val. vyko Lietuvos valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija, skambant Lietuvos himnui.
Vėliau vyko dokumentinio filmo „Sakmė apie karo laivą“ peržiūra.
Kov 9, 2023

LAJM svečiavosi International House Klaipėda projektų vadovė Viktorija Giedraitienė!
Susitikimo metu pranešėja atskleidė tarpkultūrinio bendravimo svarbą, supažindino su naudingais įrankiais sėkmingam tarpkultūriniam bendravimui, pasidalino idėjomis, kaip ugdyti tarpkultūrinius įgūdžius.
Dėkojame už įdomų ir įtraukiantį pranešimą ir džiaugiamės bendradarbiavimu su Klaipėda ID.

Kov 3, 2023
Kovo 3 d. Klaipėdos „Švyturio“ arenoje jau aštuntą kartą šurmuliavo nemokama studijų mugė „Studijų regata 2023”. Mugės metu moksleiviai galėjo susipažinti su LAJM studijų programomis bei daugiau sužinoti apie galimybę rinktis studijas Klaipėdoje. Dėkojame LAJM lektorei Vilmai Locaitienei, kuri su mugės dalyviais pasidalino įžvalgomis - Tvarūs jūrų uostai: ką mums žada ateitis? 
Vas 25, 2023
Lietuvos aukštosios jūreivystės mokykla vasario 25 d. mini garbingą 75 metų veiklos jubiliejų. Šios aukštosios mokyklos istorija siekia 1948 metus, kai vasario 25 d. tuometinės TSRS Ministrų Tarybos nutarimu NR.471, TSRS žuvies pramonės ministerijos ir TSRS aukštojo mokslo ministerijos įsakymu NR. 344/94 buvo įsteigta Klaipėdos jūreivystės mokykla – šiandieninė Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla.
LAJM, vienintelė jūrinė mokslo ir studijų institucija, garsiai skelbia visuomenei, kad Lietuva - jūrų valstybė. Kasdien puoselėdama marinistinę dvasią, LAJM bendradarbiauja su jūrinėmis organizacijomis, kartu inicijuoja renginius, parodas, mokomąsias ekskursijas, jūrininkų susitikimus ir skatina suprasti, kokią pridėtinę vertę Lietuvos valstybei kuria Baltijos jūra, jūrų uostas ir ten dirbantys žmonės.
Vas 23, 2023
JŪRIŠKAS PROJEKTAS „Į UOSTĄ SUGRĮŽTANTYS LAIVAI!“
Uostamiestis ir parplaukiantys laivai – Klaipėdos bendruomenės identitetas, miesto unikalumas. Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos bendruomenė minėdama 75 metų veiklos sukaktį, kviečia visus Šviesų festivalio dalyvius atrasti švyturio šviesos signalą - kelrodį grįžtančių laivų karavanui.
Šviesų festivalis vyko Vasario 23-25 dienomis. Plačiau čia
Vieta: I. Kanto g. 7.
Vas 23, 2023
Kviečiame STUDENTUS dalyvauti Erasmus+ programoje ir studijuoti/atlikti praktiką svetur!
Išgirsti daugiau apie Erasmus+ programos galimybes jau šį ketvirtadienį, 12 val.
Susitikimo metu ne tik rasite atsakymus į klausimus, kaip galima išvykti studijuoti ar atlikti praktiką svetur, tačiau savo patirtimi pasidalins ir jau Erasmus+ dalyvavę studentai.
Vas 22, 2023
LAJM atidaryta Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus paroda „Klaipėdos kraštas ir Lietuva: lemtingi 1923-ieji“. Parodoje atsispindi reikšmingiausi įvykiai, prasidėję Pirmojo pasaulinio karo pabaigoje ir baigęsi 1923 m. Klaipėdos krašto prisijungimu prie Lietuvos. Paroda veiks iki kovo 19 d., LAJM I aukštas.
Maloniai kviečiame aplankyti!
Vas 16, 2023
Jau vasario mėnesį 8 LAJM absolventai pradės studijuoti VILNIUS TECH Transporto inžinerijos fakulteto magistrantūros programų ,,Transporto inžinerija" ir ,,Transporto inžinerinė ekonomika ir logistika" papildomuosius studijų dalykus. Jūrų inžinerijos ir jūrų technologijų studentams siūloma naujai parengta magistrantūros programos specializacija ,,Jūrų transporto inžinerija ir logistika".
Pasirinkus naująją specializaciją bus studijuojama jūrų transporto ekosistema, laivų inžinerinių sistemų valdymas, jūrų uosto krovos modeliavimas, jūrų transporto logistika ir ekonomika bei kiti mokslinių tyrimų, transporto sistemų valdymo dalykai. 


Puslapis 1 iš 2  > >>