APIE LAJM | Valdymas | LAJM taryba

 LAJM Akademinės tarybos 2017m. spalio 12 d.  nutarimu Nr. ATN-22 ir 2017m. spalio 20 d. nutarimu Nr. ATN-23 paskelbta LAJM Tarybos sudėtis:

Tarybos pirmininkas - Vytautas LYGNUGARIS, AB Limarko laivininkystės kompanija gen. direktorius;
Mokyklos personalui ir studentams nepriklausantys nariai:
1. Jonas NAZAROVAS - AB DFDS Seaways vykdantysis direktorius;
2. Vaidotas ŠILEIKA - UAB Klaipėdos konteinerių terminalas gen. direktorius;
3. Karolis RUZGAILA - UAB Klaipėdos Translit valdybos narys (nuo 2019-02-27);
Tarybos nariai, atstovaujantys LAJM akademinę bendruomenę:
4. Sigita DOBROVOLSKIENĖ - Studijų skyriaus vedėja;
5. dr. Vytautas DUBRA - Navigacijos katedros vedėjas, docentas;
6. dr. Saulius LILEIKIS - Uosto ekonomikos ir vadybos katedros docentas;
7. Elena VALIONIENĖ - Uosto ekonomikos ir vadybos katedros lektorė;
8. Vytautas VAIŠUTIS - Navigacijos katedros lektorius (nuo 2019-02-27);
LAJM studentų atstovybės deleguoti nariai:
9. Vytautas KAUNAS -
10. Jogailė ŽILIŪTĖ - Studentų atstovybės prezidentė, Jūrų transporto logistikos technologijų studijų programos studentė (iki 2019-06-25).

>>>>

Nuo 2012 m. Iki 2017 m. lapkričio 12 d. LAJM Tarybos sudėtis:
Tarybos pirmininkas - Jonas NAZAROVAS, AB DFDS Seaways generalinis direktorius, Lietuvos laivų savininkų asociacijos prezidentas.
Nariai:
Kęstutis MACIJAUSKAS - admirolas;
Gintautas KUTKA - Lietuvos laivų savininkų asociacijos vykdantysis direktorius;
Vytautas KAUNAS - AB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija (KLASCO)  komercijos direktorius;
Karolis RUZGAILA - UAB „Klaipėdos translit“ direktorius;
dr.Jelena BELOVA - LAJM Uosto ekonomikos ir vadybos katedros docentė;
dr. Saulius LILEIKIS - LAJM Uosto ekonomikos ir vadybos katedros docentas;
dr. Inga BARTUSEVIČENĖ - LAJM Uosto ekonomikos ir vadybos katedros docentė;
Eugenijus ŽAGARAS - Laivų energetikos katedros lektorius;
Artūras VIRKĖTIS - Jūrininkų mokymo centro vedėjas:
Agnė POVILAITĖ - LAJM Studentų atstovybės narė (iki 2017-02-10).

Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos Tarybos darbo reglamentas >>>

METINĖS VEIKLOS ATASKAITOS:
2018 m. LAJM Tarybos metinė veiklos ataskaita >>>
2017 m. LAJM Tarybos metinė veiklos ataskaita >>>
2016 m. LAJM Tarybos metinė veiklos ataskaita >>>
2015 m. LAJM Tarybos metinė veiklos ataskaita >>>
2014 m. LAJM Tarybos metinė veiklos ataskaita >>>
 
ARTIMIAUSI POSĖDŽIAI:
 
 
POSĖDŽIŲ NUTARIMAI:
2019 m. posėdžių nutarimai:
2019-11-11 >>>
2019-09-06 >>>
2019-05-27 >>>
2019-03-20 >>>
2019-01-30 >>>
 
2018 m. posėdžių nutarimai:
2018-12-14 >>>
2018-03-23 >>>   
2018-01-05 >>>

2017 m. posėdžių nutarimai:
2017-11-10 >>>
2017-04-10 >>>       
2017-02-14>>>
2017-01-30 >>>

2016 m. posėdžių nutarimai:
2016-11-07>>>
2016-06-02>>>
2016-03-15>>>

2015 m. posėdžių nutarimai:
2015-01-09 >>>
2015-03-09>>>
2015-10-30 >>>
2015-12-01 >>>