APIE LAJM | Valdymas | Studentų atstovybė

 

2019-04-11 LAJM SA konferencijoje išrinkta LAJM SA prezidentė Jolita Valaitytė

Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos Studentų atstovybė (LAJM SA) – ne tik savarankiška, visuomeninė, nepolitinė ir ne pelno siekianti LAJM studentų organizacija. Tai šeimos ratas, kuriame esi laukiamas ir TU.

LAJM SA atstovauja LAJM studentų interesus LAJM posėdžiuose  bei už jos ribų – bendradarbiaujame su jaunimo organizacijomis, tokiomis kaip Lietuvos Studentų Sąjunga (LSS) bei Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ (KLAS). Studentų atstovybė  nuolat tobulina savo įgūdžius įvairiuose mokymuose, kad galėtų greitai ir efektyviai padėti LAJM studentams.

Pagrindiniai LAJM Studentų atstovybės tikslai:

  • atstovauti LAJM studentams, ginti jų teises bei interesus LAJM ir už jos ribų;
  • skatinti LAJM studentų pilietiškumą, puoselėti ir gausinti nacionalines, jūrines tradicijas bei humanistines vertybes;
  • siekti, kad būtų sudarytos tinkamos sąlygos studijuoti, studentų socialiniams, ekonominiams ir dvasiniams poreikiams tenkinti;
  • teikti konsultacijas ir paslaugas visais studijų bei studentų gyvenimo klausimais;
  • palaikyti esamas ir kurti naujas studentų tradicijas.

 

Apsilankyk:

            

LAJM SA būstinė 118 kab.
el.paštas: j.valaityte@lajm.lt