APIE LAJM | NAUJIENOS

Sau 19, 2021
Šiomis dienomis LAJM paskutiniųjų kursų studentai nuotoliniu būdu gina baigiamuosius darbus bei būsimieji laivavedžiai, mechanikai ir elektromechanikai laiko baigiamuosius kvalifikacinius egzaminus!
Baigiamasis kvalifikacinis Egzaminas apima žinių ir praktinių įgūdžių tikrinimą ir vertinimą profesinės veiklos srityse.
Linkime sėkmės, puikių įvertinimų ir ...septynių pėdų po kyliu!
Sau 18, 2021
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla kartu su partneriais Université Le Havre Normandie (Le Havre, France), World Maritime University (Malmo, Sweden), Ljubljana University (Portoroz, Slovenia) ir European League of Professional Development (Ukraina) 2020 m. gruodžio 14 d. - 2021 m. sausio 26 d. organizuoja nuotolinius mokymus - Stažuotę Ukrainos mokslininkams.
Siekiant plėtoti tarptautinį jūrinių aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą, vienas iš pagrindinių stažuotės tiklsų - mokslinių publikacijų rengimas, pristatymas tarptautinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje.
 
Tad jau 2021 m. sausio 21 d. (ketvirtadienį) 10 val. prasidės nuotolinė tarptautinė mokslinė konferencija "Development of higher education in the transport sector seeking to increase maritime, land and air transportation impact on country’s economics".
Konferencijos programa >>>
Sau 18, 2021
Nepaisant to, kad jau beveik metus laiko dauguma susitikimų organizuojami virtualiai, ši patirtis vis dar kelia iššūkius - išjungtos kameros, "antras planas", techniniai trukdžiai...
Profesionaliai, kūrybiškai ir įtraukiai su aktoriumi, lektoriumi Vytautu Kontrimu, sausio 13-15 dienomis, LAJM dėstytojai ir administracijos darbuotojai gilino žinias, kaip efektyvinti virtualią komunikaciją, kad pasiekti maksimalių rezultatų.
Sau 15, 2021

LAJM tradiciškai, skambant Lietuvos valstybės himnui, šiandien, Sausio 15-ąją, iškilmingai kėlė Lietuvos valstybės vėliavą bei Mažosios Lietuvos vėliavą, taip minint Klaipėdos krašto prijungimo dieną!
Taip pat Skulptūrų parke prie esančio paminklinio ženklo, skirto 1923 m. sausio įvykiams paminėti, LAJM bendruomenės atstovai padėjo gėles bei tylos minute pagerbė sukilimo dalyvius.

Sau 13, 2021

Pilietiškumas Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje – ne tik skambūs žodžiai!
Minint Laisvės gynėjų dieną, Sausio 13-ąją, Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla tradiciškai prisidėjo prie pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“.
Skiepydama tautiškumo ir pilietiškumo principus LAJM kuria naujas tradicijas - nuo šiol minint visas Lietuvos valstybines šventes LAJM kieme vyks iškilminga Lietuvos vėliavos pagerbimo ceremonija, skambant Lietuvos valstybiniam himnui!
Prisimenam tuos, kurie už didžiausią Tautos vertybę – Laisvę – paaukojo didžiausią auką – Gyvybę.

Sau 13, 2021
LAJM bendruomenę kviečiame dalyvauti visuotinėje pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“!
Sausio 13 d., trečiadienį, 8 val. pagerbkime 1991 m. žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimą, prisijungdami prie visuotinės pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“! 
Languose dešimčiai minučių uždekime vienybės ir atminimo žvakutes.
Pilietine iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ prisimename 1991 metų sausį, kai vienybės ir laisvės siekio vedini Lietuvos piliečiai pasiekė istorinę pergalę. Tauta atsilaikė prieš sovietinių okupantų ir vietinių kolaborantų agresiją bei bandymą karine jėga įvykdyti perversmą ir apgynė atkurtos valstybės nepriklausomybę.
Sau 7, 2021
Dalinamės Vilniaus kolegijos Tarptautinės studentų konferencijos straipsnių rinkiniu JAUNIMAS BESIKEIČIANČIOJE VISUOMENĖJE, kuriame publikuojami LAJM Uosto ekonomikos ir vadybos katedros studentų parengti moksliniai straipsniai.
Studentus konsultavo LAJM lektorė dr. Elena Valionienė.
Džiaugiamės LAJM studentų motyvacija ir dėstytojų indėliu kuriant mokslines publikacijas! 
Kviečiame susipažinti ir Jus! Nuoroda >>>
Sau 1, 2021

Pirmąją Naujųjų metų dieną minint Lietuvos vėliavos dieną - Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos kieme, laikantis visų saugumo reikalavimų, iškilmingai iškelta nauja vėliava!
Nuleista, 2020 metus plevėsavusi vėliava, bus saugoma LAJM muziejuje. Tokiu būdu LAJM siekia kurti naujas tradicijas ir kiekvienais metais iškilmingai minėti valstybinę šventę - Lietuvos vėliavos dieną.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, sausio 1-oji paskelbta valstybine švente – Lietuvos vėliavos diena.

Grd 21, 2020

LAJM tradicinė kalėdinė popietė persikėlė į virtualią erdvę! 
Susirinkęs gausus būrys LAJM bendruomenės narių šiandien kartu pasidžiaugė atliktais darbais, įgyvendintomis idėjomis bei įveiktais iššūkiais, kuriuos atnešė 2020-ieji.
Kolegos vieni kitiems šiuo įtemptu laikotarpiu palinkėjo neprarasti pozityvumo, dalintis šiluma, meile ir ramybe! To linkime ir Jums! 
P.s. Neblėstančios šypsenos ir žybsinčios akys susitikimo metu parodė, koks svarbus yra bendruomenės ryšys!

Grd 21, 2020
LAJM džiaugiasi ir vertina sėkmingą bendradarbiavimą su Klaipėdos Rotary klubu „Maris“! 
Jau nuo 2015 metų klubo „Maris“ iniciatyva kiekvienais metais yra skiriamos vienkartinės stipendijos LAJM jūrinių ir jūrų verslo studijų programų studentams, pasiekusiems aukštų akademinių rezultatų ir parodžiusiems ypatingą darbštumą, sugebėjimus ir aktyvumą mokslinėje veikloje.
Šiais metais vienkartinės stipendijos skirtos Rugilei Braslauskaitei, 19-L-177 grupės studentei iri Juliui Urbonui, 18-E-5 gr. studentui.
Grd 18, 2020

LAJM bendruomenė sveikina ilgametę komandos narę, IT skyriaus vedėją, Uosto ekonomikos ir vadybos katedros lektorę dr. Eleną Valionienę, kuri 2020 m. grudžio 18 d. sėkmingai apgynė vadybos mokslo krypties disertaciją „Jūrų transporto sektoriaus patrauklumo vertinimas teorinio jūrų uosto valdymo modelio pagrindu“.
Septynių pėdų po kyliu!

Grd 17, 2020
Dėkojame Lietuvos laivų savininkų asociacijos Vyk. direktoriui, LAJM lektoriui Gintautui Kutkai, kuris šiandien renginio "What are the future challenges in the global maritime industry?" metu savo žiniomis ir įžvalgomis pasidalino ne tik su studentais, bet ir su akademinės bendruomenės nariais, kitų jūrinių aukštųjų mokyklų bei laivybos įmonių atstovais.
Stengsimės, ir ateityje kviesti jūrinės industrijos atstovus diskusijai!
Grd 15, 2020
LAJM pasiekė žurnalas „Reitingai“, tad mes savo ruožtu norime naujienomis pasidalinti su LAJM bendruomene. Geriausiais įvertinimas mums, kaip aukštajai mokyklai rengiančius itin aukštos kvalifikacijos specialistus - tai ne tik sėkminga jų integracija į darbo rinką (vadybos studijų programos absolventų įsidarbinamumas-100 prc), bet ir tai, kad remiantis STRATA duomenimis LAJM alumnai gauna didžiausius atlyginimus.
Džiaugiamės ir didžiuojamės, kadangi iniciatyva, inovacijos, atvirumas, jūrinė kultūra ir tradicijos – tai pagrindiniai dabartinės LAJM veiklos bruožai.
Grd 15, 2020

Šiandien LAJM kolegos dalyvauja SKVC konferencijoje "Kokybiškas nuotolinių studijų įgyvendinimas".
Galime pasidžiaugti, kad pasidalinime gerąja praktika ir apvalaus stalo diskusijoje dalyvaus Rima Mickienė, LAJM Direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai.

Grd 14, 2020
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla kartu su partneriais Université Le Havre Normandie (Le Havre, France), World Maritime University (Malmo, Sweden), Ljubljana University (Portoroz, Slovenia) ir European League of Professional Development (Ukraina) 2020 m. gruodžio 14 d. - 2021 m. sausio 26 d. organizuoja nuotolinius mokymus - Stažuotę Ukrainos mokslininkams.
Pagrindinis tarptautinės stažuotės programos tikslas yra plėtoti Ukrainos aukštųjų mokyklų personalo profesionalų įgūdžius aukštojo mokslo modernizavimui ir inovacijoms transporto srityje pagal Europos aukštojo mokslo erdvės (EHEA) reikalavimus.
Grd 8, 2020

2020 m. gruodžio 8-9 dienomis vyksta LAJM Kokybės vadybos sistemos išorinis auditas. Audito metu bus planuojamas vadybos sistemos gerinimas, analizuojama ir vertinama veiklos rizika, vadovybinė analizė, koregavimo veiksmai, aptariamas Klientų pasitenkinimas.

LAJM KVS taikymo sritis – jūrininkų rengimas ir kvalifikacijos tobulinimas. 

Grd 3, 2020
2020-12-02 į LAJM atvyko Karinių jūrų pajėgų vadas jūrų kpt. Giedrius Premeneckas, mokymo centro viršininkas kmdr. Klaidas Tolys, vadų kursų skyriaus viršininkas kmdr. ltn. Robertas Sniežik.
Vizito tikslas – stiprinti abipusiai reikšmingą bendradarbiavimą ir plėtoti Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus LAJM. Dalykiškoje ir draugiškoje aplinkoje buvo pasidalinta nuomone apie veiklos perspektyvas ir bendradarbiavimo su Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija stiprinimą – kaip pagrindinį tikslą įvardijant didėjantį karininkų poreikį ypač jūrų laivuose, taip pat ir KJP sausumos padaliniuose.
Lap 29, 2020
Jūrines tradicijas puoselėjanti Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla pirmą kartą vykdė Motorinių pramoginių laivų teorijos ir praktinio vairavimo egzaminus. Sėkmingai juos išlaikė penki "Asmenų, siekiančių įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų vidaus ir jūrų vandenyse" mokymo programos kursų klausytojai. 
Sveikiname ir linkime septynių pėdų po kyliu!
Lap 23, 2020

2020 m. lapkričio 20 d. vyko neeilinis LAJM Akademinės tarybos posėdis, kurio metu LAJM AT pirmininke išrinkta Vilma LOCAITIENĖ.
Sveikiname AT pirmininkę ir linkime sėkmingų vadovavimo metų!

 

Lap 23, 2020

LAJM bendruomenė nuoširdžiai sveikina su Lietuvos kariuomenės diena!
Linkime sėkmės tarnyboje, stiprybės siekiant kilnių tikslų, palaikymo bei neblėstančio ryžto tarnaujant Tėvynės labui!

Lap 17, 2020

Lapkričio 11 d. LAJM vyko pirmasis susirinkimas dėl aukštosios mokyklos veiklos išorinio vertinimo 2021 metais.
Susitikimo metu direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai R. Mickienė pristatė pirmąjį veiklos etapą - aukštosios mokyklos savianalizės suvestinės rengimą. Taip pat pristatė SKVC gaires savianalizės suvestinės rengimui bei pateikė praktinių patarimų.

Lap 9, 2020
Atsižvelgiant į Lietuvoje paskelbtą visuotinį karantiną,informuojame, kad nuo lapkričio 9 d.:
  • LAJM studijų procesas organizuojamas NUOTOLINIU BŪDU. Kontaktiniu būdu paskaitos vyks tik tiems studentams, kuriems prie dalyko tvarkaraštyje yra parašyta „LAJM“.
  • LAJM veikla organizuojama daliniu nuotoliniu būdu – derinant nuotolinį ir kontaktinį darbą.
  • LAJM biblioteka dirba daliniu nuotoliniu būdu. Jeigu Jums reikia knygų, esančių LAJM bibliotekoje, susisiekite su LAJM biblioteka telefonu +37046 397 262 arba el.p. biblioteka@lajm.lt.
Jeigu Jūs pajutote COVID-19 ligos simptomus arba Jums buvo nustatytas COVID-19 ligos faktas, privalote nedelsiant informuoti LAJM administraciją.
Kilus klausimams – susisiekite!
Rūpinkimės savo ir kitų sveikata!
Lap 3, 2020
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla papildomai kviečia Baltarusijos abiturientus ir studentus studijuoti arba tęsti studijas LAJM, įskaitant turimus studijų universitetuose rezultatus.
Daugiau informacijos čia >> .
 
Nuo lapkričio 3 d. LAJM pradeda studijuoti 2 studentai iš Baltarusijos, kurie gavo valstybės finansavimą.
Lap 1, 2020
Artėjant Vėlinėms LAJM bendruomenės nariai vandens keliu išėjo į Smiltynę pagerbti ir prisiminti išėjusius ir negrįžusius Jūrininkus bei Pirmąjį Lietuvos kapitoną Liudviką Stulpiną.Atplaukus į Smiltynę su greitaeigėmis valtimis “Lyra” ir Lajm’a” LAJM studentai kartu su direktoriumi V.Stankevič bei dėstytojais V.Pašinsku, E.Žagaru ir P.Tamašausku prie Albatroso ir Liudviko Stulpino paminklų padėjo gėles bei tylos minute pagerbė mirusiųjų atminimus..
 


1 iš 5  > >>