APIE LAJM | GARBĖS NARIAI

LAJM garbės narys - kapitonas

LAJM bendruomenė šiemet 80-tojo jubiliejaus proga nuoširdžiai pasveikino savo ilgametį Radiolokacinio treniruoklio vedėją, docentą, jūrų kapitoną Ričardą Zažeckį.

Ta proga LAJM Akademinė taryba, atsižvelgdama į reikšmingus mokslinės, pedagoginės veiklos rezultatus bei inovatyvų elektroninių treniruoklių taikymą jūrininkų rengime, suteikė Ričardui Zažeckiui LIETUVOS AUKŠTOSIOS JŪREIVYSTĖS MOKYKLOS GARBĖS VARDĄ ir įteikė apie tai liudijantį garbės vardo pažymėjimą Nr.1!