APIE LAJM | GARBĖS NARIAI

LIETUVOS AUKŠTOJI JŪREIVYSTĖS MOKYKLA Diplomų įteikimo šventės metu įteikė ir garbės vardo pažymėjimus Ričardui Zažeckiui, Jonui Baltramonaičiui, Vladimirui Borovichinui, Idmontui Lukauskui  ir paskelbė garbės nariais! Sigitas Šileris ir Ričardas Lučka pripažinti mokyklos garbės alumnais, o Onai Mitalienei suteiktas garbės mecenato vardas.

 

 

LAJM garbės narys - kapitonas Ričardas Zažeckis

LAJM garbės narys Ričardas Zažeckis ne tik nusipelnęs ilgametis pedagogas, kapitonas bei mokyklai vadovavęs direktorius, jis taip pat yra LAJM elektroninių treniruoklių ir virtualaus laivo simuliatoriaus sukūrimo pradininkas, pirmasis inicijavęs treniruoklių taikymo rengiant laivavedžius inovacijas daugiau nei prieš 20 metų ir visą ši laikotarpį prisidėjęs ne tik juos naudojant, tačiau atnaujinant, modernizuojant bei apjungiant į vieną virtualaus laivo simuliatorių. 

 

LAJM garbės narys Jonas Baltramonaitis

LAJM garbės narys Jonas Baltramonaitis yra mokyklos absolventas bei ilgametis tolimojo plaukiojimo kapitonas,  net 15 metų vadovavęs mokyklai. Mokyklos vairą perėmus kitam direktoriui, Jonas Baltramonaitis tapo studentų jūrinės praktikos vadovu bei lektoriumi, o vėliau  tapo jūrininkų mokymo centro kursų administratoriumi ir kuravo visus jūrininkų rengimo kursus.

 

LAJM garbės narys Vladimiras BorovichinasLAJM garbės narys Vladimiras Borovichinas  - ilgalaikis mokyklos darbuotojas, skyręs mokyklai 49 - erius profesinės veiklos  metus. Jis dirbo gamybinio mokymo meistro, dirbtuvių vedėjo,  direktoriaus pavaduotojo ugdymui, o vėliau - ir praktikai,  praeigose, lygiagrečiai dėstydamas studentams paskaitas ir vesdamas jūrininkų kvalifikacijos kėlimo kursus. 2014 m. jis buvo apdovanotas LR jūrų transporto darbuotojo garbės ženklu. 

 

LAJM garbės narys Idmontas Ervinas Lukauskas yra mokyklos absolventas, savo srities profesionalas, jūrininkas ir dėstytojas, vadovavęs laivų energetikos katedrai ir kuravęs laivų energetinių įrenginių eksploatavimo studijų programą.  Idmontas Ervinas Lukauskas 2004 m. buvo taip pat apdovanotas LR jūrų transporto darbuotojo garbės ženklu. 

 

LAJM garbės alumnas Sigitas ŠilerisLAJM garbės alumnas Sigitas Šileris - mokyklos absolventas, ilgametis tolimojo plaukiojimo kapitonas, kelių jūrinio verslo įmonių vadovas, turintis darbo diplomatinėje tarnyboje patirties. Baigęs jūrinę karjerą patirtimi su studentais dalinosi dėstydamas navigacijos, locijos ir laivo ekonomikos dalykus, laisvalaikiu rašydamas knygas apie jūrininkus ir jų ryšį su jūra, o visuomeninę veiklą susiedamas su asociacijos Jūrų kapitonų klubas veikla. 2014 m. pirmasis Lietuvos istorijoje buvo apdovanotas Liudviko stulpino medaliu  už ypatingus nuopelnus Lietuvos vandens transportui ir jūrų pramonei. 

 

LAJM garbės alumnas Ričardas LučkaLAJM garbės alumnas Ričardas Lučka - profesionalus jūrininkas didžiąją savo profesinio gyvenimo dalį skyręs jūrai. Tačiau jo profesinėje veikloje taip pat atsirado vietos ir pasidalinimui patirtimi su studentais, todėl ilgą laiką jis dirbo mokykloje kaip valstybinės kvalifikacinės komisijos narys, vadovavo navigacijos katedrai ir kuravo jūrų laivavedybos studijų programą, lygiagrečiai  dalindamasis su laivavedžiais įgyta profesine patirtimi per paskaitas.