Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - MTEP

APIE LAJM | PROJEKTAI | MTEP

2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“
priemonės Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo verslo projektai“  projektas

Projekto pavadinimas: Mokomasis uosto veiklos ir efektyvumo vertinimo ir kompetencijų ugdymo imitacinis modelis

Projekto akronimas MTEP

Projekto laikotarpis: 2017-03-10/ 2019-03-15

Projekto vykdytojas: UAB ,,Informacinė raida"

LAJM statusas projekte: partneris

Projekto tikslas: sukurti mokomojo uosto veiklos ir efektyvumo vertinimo ir kompetencijų ugdymo imitacinio modelio technologiją.

Numatomi projekto rezultatai:
1. Parengtos uosto veiklos ir uosto terminalų darbuotojų kompetencijų poreikio bei atitikties tyrimų ataskaitos.
2. Parengta uosto veiklos imitacinės aplinkos modelio specifikacija.
3. Sukurtas imitacinės aplinkos prototipas atsižvelgiant į parengtą kompetencijų ugdymo ir profiliavimo metodiką.
4. Parengta imitacinio modelio sistemos dokumentacija ir testavimo ataskaita.

Tikslinė auditorija: jūrų uosto krovos kompanijų darbuotojai, LAJM studentai, darbuotojai, kursų klausytojai.

Mokslinis vadovas mokymo metodams prof. dr. Viktoras Senčila
Mokslo darbuotojai mokymo metodams:
doc. dr. Inga Bartusevičienė;
doc. dr. Jelena Belova;
lekt. Vilma Locaitienė
lekt. dokt. Rima Mickienė
lekt. dokt. Elena Valionienė
Mokslo darbuotojo mokymo metodams padėjėja Ingrida Skiparienė

Bendras projekto biudžetas: 333 325,40 EUR.

Projekto finansavimas - 234 008,19 EUR.
UAB ,,Informacinė raida" įnašas - 225 992,96 EUR.
Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos įnašas - 39 510,87 EUR.

Projekto kontaktinis asmuo: Rima Mickienė, el. paštas: r.mickiene@lajm.lt

Daugiau informacijos:
http://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/mokomojo-uosto-veiklos-ir-efektyvumo-vertinimo-bei-kompetenciju-ugdymo-imitacinio-modelio-sukurimas