APIE LAJM | PROJEKTAI | Projektų naujienos

2019-03-15
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokyklos (LAJM) projekto „Lietuvos ir Latvijos elektros inžinerijos ir aukštos įtampos technologijų specialistų judumo ir įsidarbinimo galimybių didinimas“ (LLI-24, LatLitHV) veiklų įgyvendinimas sėkmingai artėja prie pabaigos.
Projekto metu buvo nupirktos ir įdiegtos specializuotos mokymo įrangos penkiose partnerių institucijose, atnaujinta 13 studijų dalykų studentams ir sukurtos 2 kvalifikacijos kėlimo programos dirbantiems.
2019-03-15
Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos (LAJM) projekto „Latvijos-Lietuvos jūrų transporto sektoriaus darbuotojų įgūdžių ir mobilumo tobulinimas“(LLI-42, LatLitNaviPort) veiklų įgyvendinimas sėkmingai artėja prie pabaigos. Šis projektas yra penktasis LAJM vykdomas projektas, finansuojamas iš Interreg Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos lėšų.
2018-12-18

InoPol projekto įgyvendinimo metu atnaujintas LAJM aikštynas bei įrengtas jame Fizinio ir psichologinio parengimo bei gelbėjimosi treniruočių poligonas, įrenginėjama gaisrų gesinimo demonstravimo laboratorija.

2018-09-29

2018 m. rugsėjo 28 d. Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla, vykdydama 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekto „Latvijos-Lietuvos jūrų transporto sektoriaus darbuotojų įgūdžių ir mobilumo tobulinimas“ (LLI-42, LitLatNaviPort) veiklas, organizavo Jungtinius dėstytojų darbo su Uosto operacijų treniruokliu mokymus.

2018-09-27

2018 m. rugsėjo 21 d. Kauno technikos kolegijoje, vykdant 2014-2020 m. Interreg V-A Latvija ir Lietuva bendradarbiavimo per sieną  programos projekto „Lietuvos ir Latvijos elektros inžinerijos ir aukštos įtampos technologijų specialistų judumo ir įsidarbinimo galimybių didinimas, LLI-24, LitLatHV“ veiklas, vyko visų partnerių Darbo ir Iniciatyvinės grupės susitikimas.

 
2018-09-06

 


Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla, vykdydama 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekto „Latvijos-Lietuvos jūrų transporto sektoriaus darbuotojų įgūdžių ir mobilumo tobulinimas“ (LLI-42, LitLatNaviPort) veiklas, įsigijo ir įsidiegė Uosto operacijų treniruoklį. 

2018-08-17
InoPol projekto įgyvendinimo metu atnaujinamas LAJM aikštynas bei įrengiamas jame Fizinio ir psichologinio parengimo bei gelbėjimosi treniruočių poligonas ir gaisrų gesinimo demonstravimo laboratorija. 
Šiuo metu vyksta LAJM aikštyno sutvarkymas, įrengiama dirbtinė danga, bėgimo takai, įrengiamas pagrindas kliūčių ruožui ir treniruokliams, tvoros įrengimas, prieigų prie poligono su automobilių stovėjimo vietomis sutvarkymas, grindinio įranga.
2018-08-15

 

Vykdant InoPol projektą, atliktas mokomojo korpuso priestato dalies patalpų remontas. Įrengtos naujos mokymui skirtos patalpos ir įrengiama Gaisrų gesinimo teorinio rengimo klasė su pagalbinėmis patalpomis.

2018-07-22

Kol vyksta LAJM aikštyno naujinimo darbai, jau įvykdytas Fizinio ir psichologinio parengimo bei gelbėjimosi treniruočių poligono treniruoklių pirkimas. Taigi, iki 2018 m. rugsėjo 25 d. turi būti pastatyta bei tinkamai sumontuota 10 lauko treniruoklių.

 

2018-06-28
 
2018 m. birželio 22 ir 28 dienomis Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos dėstytojai dalyvavo 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos projekto „Latvijos-Lietuvos jūrų transporto sektoriaus darbuotojų įgūdžių ir mobilumo tobulinimas“ (LLI-42, LitLatNaviPort) veikloje -  dėstytojų mokymuose.
 
 
 
2018-06-08

Įgyvendinant InoPol projektą, prasidėjo aikštyno naujinimo darbai. Aikštyne bus įrengta Fizinio ir psichologinio parengimo bei gelbėjimosi treniruočių poligonas, Gaisrų gesinimo demonstravimo laboratorija.

 
2018-06-06
 
Įgyvendinant Inovatyvaus technologinio, fizinio bei psichologinio jūrininkų rengimo poligono (InoPol) projektą šiuo metu vykdomi laboratorijų pastato modernizavimo darbai.
 
2018-05-25
 
2018 m. gegužės 21-25 dienomis Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos dėstytojai, dalyvavo projekto partnerių Liepojos jūrų koledžo organizuojamoje 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos projekto „Lietuvos ir Latvijos elektros inžinerijos ir aukštos įtampos technologijų specialistų judumo ir įsidarbinimo galimybių didinimas“ (LLI-24, LitLatHV) veikloje -  dėstytojų mokymuose.  
2018-05-11
2018 m. gegužės 11 d. Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje pradėti Uosto operacijų treniruoklio montavimo ir diegimo darbai. Baigus įdiegti treniruoklinę įrangą LAJM studentai bei jūrinės ir uosto pramonės darbdaviai, darbuotojai turės galimybę patobulinti savo žinias ir įgudžius šio treniruoklio pagalba.
 
 
2018-04-15
 
Įgyvendinant InoPol projektą vyksta mokomojo korpuso priestato dalies patalpų remontas. Įrenginėjamos naujos mokymui(-si) skirtos patalpos: Gaisrų gesinimo teorinio rengimo klasė su pagalbinėmis patalpomis.
2018-02-23

2018 m. vasario 22 d. Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykloje vyko 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos projekto "Latvijos-Lietuvos jūrų transporto sektoriaus darbuotojų įgūdžių ir mobilumo tobulinimas“ (LLI-42, LatLitNaviPort) partnerių susitikimas. 

2017-12-08

 

 

2017 m. lapkričio 30 - gruodžio 6 d. vyko LAJM dėstytojų mokymai kaip dirbti su Aukštos įtampos laboratorine įranga. 

2017-11-30

 

2017 m. lapkričio 29 d. Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje pradėti aukštos įtampos laboratorijos bei  elektrotechnikos laboratorijos įrangos montavimo darbai. Baigus įdiegti laboratorinę įrangą LAJM studentai bei Jūrinės ir kranto pramonės elektros inžinerijos ir aukštos įtampos technologijų specialistai turės galimybę patobulinti savo žinias ir įgudžius šios įrangos pagalba.

2017-09-05

2017 m. rugpjūčio 28 - rugsėjo 2 dienomis Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla, vykdydama 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekto LatLitNaviPort veiklą, organizavo kvalifikacijos kėlimo mokymus, kuriuose dalyvavo LAJM ir LJK (Liepojos jūreivystės koledžo) dėstytojai. 

2017-07-21

 

2017 m. liepos 3-8 d. Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla, kaip vykdantysis 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos projekto „Lietuvos ir Latvijos elektros inžinerijos ir aukštos įtampos technologijų specialistų judumo ir įsidarbinimo galimybių didinimas“ (LLI-24, LitLatHV) partneris, organizavo projektinę veiklą - dėstytojų stažuotę į Kiprą. 

2017-06-27

 

2017 m. birželio 26 d. Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje vyko antrasis 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos projekto "Latvijos-Lietuvos jūrų transporto sektoriaus darbuotojų įgūdžių ir mobilumo tobulinimas“ (LLI-42, LatLitNaviPort) darbo grupės susitikimas, kurio metu buvo pristatyti metodiniai reikalavimai knygų rašymui ir aptariami atlikti projekto darbai.

 

2017-06-20

 

2017 m. birželio 19 d. Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje vyko antrasis2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos projekto „Lietuvos ir Latvijos elektros inžinerijos ir aukštos įtampos technologijų specialistų judumo ir įsidarbinimo galimybių didinimas“ (LLI-24, LitLatHV) darbo grupės susitikimas, kurio metu buvo aptariami atlikti projektiniai darbai.

2017-05-31

 

2017 m. gegužės 23 d. Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje vyko pirmasis 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos projekto "Latvijos-Lietuvos jūrų transporto sektoriaus darbuotojų įgūdžių ir mobilumo tobulinimas“ (LLI-42, LatLitNaviPort) darbo grupės susitikimas.

2017-05-30
2017 m. gegužės 16 d. Liepojos jūreivystės koledže vyko pirmasis 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos  projekto „Latvijos-Lietuvos jūrų transporto sektoriaus darbuotojų įgūdžių ir mobilumo tobulinimas“ (LLI-42, LatLitNaviPort) partnerių susitikimas (ang. Kick-off meeting).
2017-05-04

2017 m. gegužės 4 d. Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje vyko pirmasis 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos projekto „Lietuvos ir Latvijos elektros inžinerijos ir aukštos įtampos technologijų specialistų judumo ir įsidarbinimo galimybių didinimas“ (LLI-24, LitLatHV) darbo grupės susitikimas, 

2017-04-06

 

2017 m balandžio 5 d. Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla įgyvendindama Interreg V-A Latvija-Lietuva programos 2014-2020 projektą „Lietuvos ir Latvijos elektros inžinerijos ir aukštos įtampos technologijų specialistų judumo ir įsidarbinimo galimybių didinimas“ (LLI-24, LitLatHV), vykdė vieną iš projekte suplanuotų veiklų – išvykstamąją pažintinę ekskursiją (ang. Field trip) pas socialinius partnerius – AB Vakarų laivų gamyklą.

2017-04-06

 

2017-04-05 Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla kartu su partneriais pasirašė Partnerystės susitarimą (ang. Partnership agreement) vykdyti 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos projektą "Lietuvos ir Latvijos elektros inžinerijos ir aukštos įtampos technologijų specialistų judumo ir įsidarbinimo galimybių  didinimas" (LLI-24, LatLitHV).