APIE LAJM | Struktūra | Jūrininkų mokymo centras

Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje Jūrininkų mokymo centras (toliau – JMC) įkurtas 2006-aisiais metais.

JMC yra Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos (toliau – LAJM) struktūrinis padalinys, kuris atsakingas už kursų proceso administravimą, vidinį studijų kokybės užtikrinimą ir administracinės, informacinės, metodinės pagalbos kursų klausytojams, studentams ir instruktoriams teikimą.

JMC dirba aukštos jūrinės kvalifikacijos specialistai praktikai ir kiti specialistai praktikai, turintys didelę profesinę patirtį –  laivavedžiai, laivų mechanikai, laivų konstrukcijų inžinieriai, medikai, gaisrininkai ir kt.

JMC instruktoriai dėsto kaip kursų klausytojams taip ir LAJM studijų programų studentams, dalyvauja kuriant ir atnaujinant kursų programas.

Pagrindinės JMC veiklos kryptys:

  • dalyvauti kuriant naujas bei atnaujinant vykdomas kursų programas;
  • taikyti inovatyvius vertinimo metodus;
  • tobulinti dėstomų dalykų kokybę diferencijuojant dalyko turinį, atsižvelgiant į kursų klausytojų poreikius bei gebėjimus;
  • plėtoti ir atnaujinti mokymo(si) bazę;
  • tobulinti JMC instruktorių pedagoginę kvalifikaciją.

Jūrininkų mokymo centras - 138 aud. Tel. +370 46 397250. El. paštas: kursai[eta]lajm.lt

JMC darbuotojai:

JMC vedėjas
Artūras Virkėtis
Tel. +370 46 397242
El. paštas:a.virketis[eta]lajm.lt

Kursų specialistė

Andžela Gertienė

Tel. +370 46 397250
El. paštas:a.gertiene[eta]lajm.lt

 

Techninės įrangos specialistas
Valentin Kaminskij

Tel. +370 46 397261