Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Biblioteka

APIE LAJM | PADALINIAI | Biblioteka

Biblioteka yra LAJM struktūrinis padalinys, atsakingas už studijoms bei moksliniams- taikomiesiems tyrimams  reikalingos mokslinės informacijos šaltinių užtikrinimą, mokslinės veiklos rezultatų administravimą bei publikavimą nacionalinėse informacijos sistemose. Bibliotekoje yra aptarnaujami skaitytojai, išduodamos knygos į namus bei naudotis skaitykloje, LAJM studentai ir kursų klausytojai yra konsultuojami literatūros šaltinių paieškos, bibliografinio aprašo sudarymo bei kitais su prieiga prie informacijos bei duomenų šaltinių susijusiais klausimais.

Bibliotekos darbo laikas:  
Ne sesijų metu: Sesijų metu:

I-IV 7:30 - 17:00

V    7:30 - 16:00

I-IV 7:30 - 18:00

V     7:30 - 17:00

Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos bibliotekos darbuotojai

Bibliotekos vedėja Rima Stasytienė,  r.stasytiene@lajm.lt

Bibliotekininkė Marina Šabalova, m.sabalova@lajm.lt

Bibliotekos telefono numeris: +370 46 397 262.

Bibliotekoje yra teikiamos šios paslaugos:

  • leidinių, knygų ir vadovėlių  skolinimas į namus (tik turint asmens dokumentą su brūkšniniu kodu) ir skaitymui skaitykloje bei jų priėmimas;
  • leidinių, knygų bei vadovėlių  išdavimo termino pratęsimas (dėl pratęsimo rašykite el. paštu biblioteka@lajm.lt arba skambinkite);
  • informacinių paslaugų teikimas telefonu, el. paštu bei konsultuojant skaityklos patalpose;
  • leidinių bibliografinių įrašų tvarkymas;
  • LAJM darbuotojų publikacijų registravimas ir apskaita;
  • naujų leidinių užsakymas;

Taip pat bibliotekoje yra teikiamos mokamos spausdinimo, kopijavimo bei skenavimo paslaugos, kurių įkainius matysite čia >>

jūrinė literatūra, jūrinė literatūra, jūrinė literatūra, jūrinė literatūra, jūrinė literatūra,  jūrų ekonomika ir vadyba, jūrų ekonomika ir vadyba, jūrų ekonomika ir vadyba, jūrų ekonomika ir vadyba, jūrų ekonomika ir vadyba, laivavedyba, logistika, informatika, inžinerija, laivavedyba, logistika, informatika, inžinerija, laivavedyba, logistika, informatika, inžinerija, laivavedyba, logistika, informatika, inžinerija, laivavedyba, logistika, informatika, inžinerija, studijos klaipėdoje, studijos klaipėdoje, studijos klaipėdoje, studijos klaipėdoje, studijos klaipėdoje, studijos klaipėdoje