APIE LAJM | Struktūra | Biblioteka | LAJM mokslo publikacijos

Publikacijų registracija

LAJM publikacijų duomenų bazėje (PDB) registruojamos LAJM darbuotojų einamųjų ir ankstesniųjų metų publikacijos. Pagal PDB rengiami dėstytojų publikacijų bibliografiniai sąrašai ir statistika. Informacija iš PDB  naudojama darbuotojų atestavimui, metinei LAJM mokslo produkcijos ataskaitai parengti. 

Publikacijų registravimo tvarką nustato Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos dėstytojų mokslo produkcijos registravimo ir vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas LAJM direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 31 įsakymu Nr. V-103 (nauja redakcija 2010-08-31 LAJM direktoriaus įsakymu Nr. V- 133).

LAJM darbuotojų mokslo produkcija registravimui pateikiama per mėnesį nuo jos publikavimo datos. Publikacijos registruojamos internetu. LAJM elektroninių paslaugų portale užpildoma publikacijos  registracijos forma  arba konferencijos pranešimo registracijos forma  ir kartu prisegami  PDF formatu reikalingi dokumentai. Publikacijų rūšis bei mokslo kryptis prašome žymėti pagal pateiktus klasifikatorius:

LAJM publikacijų paieška Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje eLABa ir Lietuvos kolegijų PDB.

Mokslinių publikacijų bibliografiniai sąrašai ir ataskaitos generuojami Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) DB.