APIE LAJM | KATEDROS IR SKYRIAI | Laivų energetikos katedra

Laivų energetikos katedra (219 kab.) yra atsakinga už inžinerijos mokslų krypties studijų programų Laivų energetinių įrenginių eksploatavimas bei Laivų elektros įrenginių eksploatavimas vykdymą 
Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos laivų energetikos katedros darbuotojai
 
Laivų energetikos katedros vedėjas
lekt. Alvydas Nikolajus, a.nikolajus@lajm.lt
Katedros studijų specialistė Jūratė Zajauskienė, j.zajauskiene@lajm.lt
Laivų energetikos katedros telefono numeris: +370 46 397 246
 
Laivų energetinių įrenginių bei laivų elektros įrenginių eksploatavimo studijų programų instagram paskyra: Laivų energetikos įrenginių bei elektros įrenginių eksploatavimo studijų programų instagram paskyra