APIE LAJM | KATEDROS IR SKYRIAI | Jūrininkų mokymo centras

Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos Jūrininkų mokymo centras (138 kab.)  yra struktūrinis padalinys, kuris atsakingas už kursų proceso administravimą, vidinį studijų kokybės užtikrinimą ir administracinės, informacinės, metodinės pagalbos kursų klausytojams, studentams ir instruktoriams teikimą.

Lietuvos aukštosios jūeivystės mokyklos jūrininkų mokymo centras

Jūrininkų mokymo centre dirba aukštos jūrinės kvalifikacijos specialistai praktikai ir kiti specialistai praktikai, turintys didelę profesinę patirtį –  laivavedžiai, laivų mechanikai, laivų konstrukcijų inžinieriai, medikai, gaisrininkai ir kt. 

Jūrininkų mokymo centro kursai yra organizuojami nuolat, vyksta LAJM patalpose, tačiau teorinis kursas pradėtas dėstyti ir nuotoliniu būdu

Visos jūrininkų mokymo centro kursų programos yra akredituotos ir patvirtintos transporto saugos administracijos, todėl yra nuolat atnaujinamos derinant su pakeitimais tarptautinėse jūrų sektoriaus veiklą reguliuojančiose konvencijose

Į vykstančius kursus yra vukdoma registracija telefonu, el. paštu kursai@lajm.lt arba pateikiant duomenis registravimosi į kursus anketoje >>

Jūrininkų mokymo centro vedėjas
Artūras Virkėtis, a.virketis@lajm.lt
tel. +370 46 397 242

Kursų specialistė
Andžela Gertienė, a.gertiene@lajm.lt,
 tel. +370 46 397250, +370 46 397 261