Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - LMT1

APIE LAJM | PROJEKTAI | LMT1

Projekto pavadinimas: „Studentų mokslinių taikomųjų tyrimų kompetencijų plėtojimas įtraukiant juos į jūrų uosto valdymo tyrimus“

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22-0255

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020-11-03 iki 2021-04-30

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: dr. Simona Briedienė

Santrauka: projekto metu  siekiant tobulinti studentų mokslinių taikomųjų tyrimų kompetenciją, bus ugdomas studentų gebėjimas ne tik gilinti mokslinės taikomosios veiklos metodologines žinias bei taikyti mokslinius tyrimų metodus atvejo analizės, sprendimų priėmimo, poveikio aplinkai vertinimo ir kituose tyrimuose, bet remiantis mokslinių taikomųjų tyrimų rezultatų praktiniu taikomumu jūrų transporto sektoriuje bus siekiama plėtoti šių tyrimų tęstinumą profesinėje veikloje vykdant jūrų uosto valdymo srities tyrimus bei taikant įgytą patirtį projekto metu, plėtojant ir populiarinant LAJM tyrėjų sukurtas unikalias tyrimų metodikas, taip stiprinant jūrų transporto sektoriaus įmonių ir organizacijų bei LAJM mokslininkų ir tyrėjų bendradarbiavimą atliekant mokslinius taikomuosius tyrimus sprendžiant aktualias Klaipėdos regiono ir jūrų transporto sektoriaus problemas.

Siekiamas rezultatas: Remiantis teorinėmis jūrų uosto valdymo prielaidomis bei pagrindiniais praktikoje taikomais jūrų uosto valdymo principais bus  identifikuota, kurie jūrų uosto veiklos rodikliai gali atvaizduoti valdymo modelio poveikį jūrų uosto veiklos rezultatams, pasinaudojant moksliniuose tyrimuose taikomomis metodikomis sudaryta jūrų uosto valdymo modelio santykinių veiklos rodiklių sistemos sudarymo metodika, sudaryta išmatuojamųjų ir palyginamųjų santykinių rodiklių sistemą bei pritaikant ją vertinama ir lyginama skirtingų Baltijos jūros rytinėje pakrantėje veikiančių jūrų uostų valdymo modelių veiksmingumas.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal priemonės 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“