Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - LMT2

APIE LAJM | PROJEKTAI | LMT2

Projekto Nr.  09.3.3-LMT-K-712-22-0278

Projekto pavadinimas: „Studentų mokslinių taikomųjų tyrimų kompetencijų plėtojimas įtraukiant juos į jūrų ir sausumos transporto logistinio jungiamumo tyrimus“

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020-11-03 iki 2021-04-30

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: dr. Saulius Lileikis

Santrauka: Projekto “Studentų mokslinių taikomųjų tyrimų kompetencijų plėtojimas įtraukiant juos į jūrų ir sausumos transporto sistemų logistinio jungiamumo tyrimus” metu   siekiant tobulinti studentų mokslinių taikomųjų tyrimų kompetenciją, bus gilinamas studentų gebėjimas ne tik gilinti mokslinės taikomosios veiklos metodologines žinias bei taikyti mokslinius tyrimų metodus atvejo analizės, sprendimų priėmimo, poveikio aplinkai vertinimo ir kituose tyrimuose. Remiantis mokslinių taikomųjų tyrimų rezultatų praktiniu taikomumu jūrų transporto sektoriuje bus siekiama plėtoti šių tyrimų tęstinumą profesinėje veikloje vykdant jūrų ir sausumos transporto sistemų logistinio jungiamumo srities tyrimus bei taikant įgytą patirtį projekto metu, tuo pačiu plėtojant ir populiarinant LAJM tyrėjų sukurtas unikalias tyrimų metodikas, taip stiprinant jūrų transporto sektoriaus įmonių ir organizacijų bei LAJM mokslininkų ir tyrėjų bendradarbiavimą atliekant mokslinius taikomuosius tyrimus sprendžiant aktualias Klaipėdos regiono, jūrų transporto ir susijusių sektorių problemas

Siekiamas rezultatas: Įvertinti per Klaipėdos valstybinį jūrų uostą importuojamų ir eksportuojamų krovinių logistinės grandinės jungiamumą, o siekiant įgyvendinti pasirinktą tikslą yra numatyta, kad tyrimo metu remdamasi teorinėmis logistinės grandinės valdymo prielaidomis bei logistinio jungiamumo vertinimo principais, identifikuos pagrindinius logistinio jungiamumo rodiklius, kurių pagrindu gali būti vertinamas logistinis jungiamumas, pritaikant naujausiuose moksliniuose taikomuosiuose tyrimuose taikomą vertinimo metodiką koks yra per Klaipėdos valstybinį jūrų uostą importuojamų ir eksportuojamų krovinių logistinės grandinės jungiamumas bei pateiks rekomendacijas dėl galimų Klaipėdos jūrų uosto plėtros galimybių.

Projektas finansuojamas: Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“