Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - InoPol

APIE LAJM | PROJEKTAI | InoPol

  

 EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BEDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS

Projekto pavadinimas: Inovatyvaus technologinio, fizinio bei psichologinio jūrininkų rengimo poligonas

Projekto akronimas InoPol

Projekto laikotarpis: 2017-09-27 - 2019-10-31

Projekto tikslas: pagerinti Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos studijų kokybę, plėtojant ir atnaujinant esamą studijų infrastruktūrą.

Projekto rezultatai:
1. Atnaujintas LAJM aikštynas, kuriame bus įrengtas Fizinio ir psichologinio parengimo bei gelbėjimosi treniruočių poligonas, įrengta Gaisrų gesinimo demonstravimo laboratorija;
2. Atliktas mokomojo korpuso priestato dalies patalpų remontas, įrengiant naujas mokymui(-si) skirtas patalpas ir jose įrengiant Gaisrų gesinimo teorinio rengimo klasę su pagalbinėmis patalpomis;
3. Atliktas laboratorijų pastato modernizavimas ir jame įrengiant papildomos įrangos specializuotam darbui su elektros įrenginiais;
4. Įsigyta ir sumontuota įranga, įrenginiai bei baldai.

Tikslinė auditorija: LAJM studentai, darbuotojai, laisvieji kursų klausytojai.

Bendras projekto biudžetas: 1.126.985,18 EUR
Projekto finansavimas - 880.000,00 EUR
Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos įnašas - 246.985,18 EUR

Finasuojama iš Europos regioninės plėtros fondo 
https://ec.europa.eu/regional_policy/lt/funding/erdf/

Daugiau informacijos: http://www.esinvesticijos.lt/

Projekto koordinatorė: dr. Genutė Kalvatienė el. paštas: g.kalvaitiene@lajm.lt