Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Jūrų transporto sektoriaus specialistus rengiančių organizacijų interneto svetainės lankytojo portreto formavimas

APIE LAJM | PROJEKTAI | Jūrų transporto sektoriaus specialistus rengiančių organizacijų interneto svetainės lankytojo portreto formavimas

 

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-24-0203

Projekto pavadinimas: Jūrų transporto sektoriaus specialistus rengiančių organizacijų interneto svetainės lankytojo portreto formavimas.

Projekto vykdymo laikotarpis: 2021-07-12 iki 2021-08-31

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: dr. Elena Valionienė

Santrauka: Projekto “Jūrų transporto sektoriaus specialistus rengiančių organizacijų interneto svetainės lankytojo portreto formavimas” metu  bus plėtojama Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos uosto ir ekonomikos vadybos katedros mokslininkų ir tyrėjų mokslinių tyrimų kryptis, išplečiant ją į gretutines sritis, o siekiant tobulinti studentų mokslinių taikomųjų tyrimų kompetenciją, bus gilinamas studentų gebėjimas ne tik gilinti mokslinės taikomosios veiklos metodologines žinias bei taikyti mokslinius tyrimų metodus atvejo analizės, sprendimų priėmimo, poveikio aplinkai vertinimo ir kituose tyrimuose, bet, svarbiausia, remiantis mokslinių taikomųjų tyrimų rezultatų praktiniu taikomumu jūrų transporto sektoriuje bus siekiama plėtoti šių tyrimų tęstinumą profesinėje veikloje vykdant jūrų uosto valdymo srities tyrimus bei taikant įgytą patirtį projekto metu, tuo pačiu plėtojant ir populiarinant LAJM tyrėjų sukurtas unikalias tyrimų metodikas, taip stiprinant jūrų transporto sektoriaus įmonių ir organizacijų bei LAJM mokslininkų ir tyrėjų bendradarbiavimą atliekant mokslinius taikomuosius tyrimus sprendžiant aktualias Klaipėdos regiono ir jūrų transporto sektoriaus problemas.

Siekiamas rezultatas: Projekto rezultatais siekiama atvejo analizės metu tirant Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos skaitmeninės rinkodaros įgyvendinimo priemones bei pasinaudojant sukaupta interneto svetainės lankomumo statistika ir klientų apklausos duomenimis, suformuoti potencialaus kliento portretą ir palyginti potencialių klientų lūkesčių ir formuojamo skaitmeninio identiteto  potencialių klientų atitikimą naudojamų savipozicionavimo ontologijų sistemos pagrindu.  Projekto metu  atliekamo tyrimo “Jūrų transporto sektoriaus specialistus rengiančių organizacijų interneto svetainės lankytojo portreto formavimas” rezultatai bus pateikti laisvos formos mokslinėje ataskaitoje.

Projektas finansuojamas: 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.