Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Jūrų uosto tvarumo vertinimas ekonominės pažangos požiūriu

APIE LAJM | PROJEKTAI | Jūrų uosto tvarumo vertinimas ekonominės pažangos požiūriu

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-24-0157

Projekto pavadinimas: Jūrų uosto tvarumo vertinimas ekonominės pažangos požiūriu

Projekto vykdymo laikotarpis: 2021-07-12 iki 2021-08-31

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: dr. Lina Dreižienė

Santrauka: Projekto “Jūrų uosto tvarumo vertinimas ekonominės pažangos požiūriu” metu  bus plėtojama Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos uosto ir ekonomikos vadybos katedros mokslininkų ir tyrėjų mokslinių tyrimų kryptis, išplečiant ją į gretutines sritis, o siekiant tobulinti studentų mokslinių taikomųjų tyrimų kompetenciją, bus gilinamas studentų gebėjimas ne tik gilinti mokslinės taikomosios veiklos metodologines žinias bei taikyti mokslinius tyrimų metodus atvejo analizės, sprendimų priėmimo, poveikio aplinkai vertinimo ir kituose tyrimuose, bet, svarbiausia, remiantis mokslinių taikomųjų tyrimų rezultatų praktiniu taikomumu jūrų transporto sektoriuje bus siekiama plėtoti šių tyrimų tęstinumą profesinėje veikloje vykdant jūrų transporto ekonomikos srities tyrimus bei taikant įgytą patirtį projekto metu, tuo pačiu plėtojant ir populiarinant LAJM tyrėjų sukurtas unikalias tyrimų metodikas, taip stiprinant jūrų transporto sektoriaus įmonių ir organizacijų bei LAJM mokslininkų ir tyrėjų bendradarbiavimą atliekant mokslinius taikomuosius tyrimus sprendžiant aktualias Klaipėdos regiono ir jūrų transporto sektoriaus problemas.

Siekiamas rezultatas: Projekto rezultatais siekiama taikant jūrų uosto veiklos ekonominės pažangos indeksą sudaryti uosto veiklos tvarumo indekso vertinimo modelį, nustatant uosto veiklos tvarumą atspindinčius rodiklius. Tyrimo rezultatais parodys, kurie jūrų uosto veiklos tvarumo rodikliai yra statistiškai reikšmingai susiję su jūrų uosto ekonominės pažangos indeksą sudarančiais rodikliais, o sumodeliuotos alternatyvių jūrų uosto veiklos tvarumo didinimo situacijos leis kurti uosto veiklos didinimo scenarijus, pagrįstus į jūrų uostą atplaukiančių laivų bei perkraunamų krovinių tipų ir jų poveikio tvarumui rodikliais.

Projektas finansuojamas: 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.