Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Jūrų verslo specialistus rengiančių organizacijų žinomumo didinimo panaudojant socialinių tinklų priemones galimybių vertinimas

APIE LAJM | PROJEKTAI | Jūrų verslo specialistus rengiančių organizacijų žinomumo didinimo panaudojant socialinių tinklų priemones galimybių vertinimas

 

Projekto Nr.09.3.3-LMT-K-712-25-0173

Projekto pavadinimas: Jūrų verslo specialistus rengiančių organizacijų žinomumo didinimo panaudojant socialinių tinklų priemones galimybių vertinimas

Projekto vykdymo laikotarpis: 2021-09-01 iki 2022-03-30

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: dr. Saulius Lileikis

Santrauka:Jūrų verslo specialistus rengiančių organizacijų žinomumo didinimo panaudojant socialinių tinklų priemones galimybių vertinimas” metu  bus plėtojama Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos uosto ir ekonomikos vadybos katedros mokslininkų ir tyrėjų mokslinių tyrimų kryptis, išplečiant ją į gretutines sritis, o siekiant tobulinti studentų mokslinių taikomųjų tyrimų kompetenciją, bus gilinamas studentų gebėjimas ne tik gilinti mokslinės taikomosios veiklos metodologines žinias bei taikyti mokslinius tyrimų metodus atvejo analizės, sprendimų priėmimo, poveikio aplinkai bei aplinkos poveikio tyrimo objektui vertinimo ir kituose tyrimuose, bet, svarbiausia, remiantis mokslinių taikomųjų tyrimų rezultatų praktiniu pritaikymu jūrų transporto sektoriuje bus siekiama plėtoti šių tyrimų tęstinumą profesinėje veikloje vykdant jūrų transporto sektoriaus skaitmeninės rinkodaros tyrimus populiarinant jūrų transporto sektoriaus veiklą bei jūrų verslui specialistus rengiančias organizacijas, tuo pačiu plėtojant ir populiarinant LAJM tyrėjų sukurtas unikalias tyrimų metodikas, taip stiprinant jūrų transporto sektoriaus įmonių ir organizacijų bei LAJM mokslininkų ir tyrėjų bendradarbiavimą atliekant mokslinius taikomuosius tyrimus sprendžiant aktualias Klaipėdos regiono ir jūrų transporto sektoriaus verslo ir švietimo problemas. Projekto metu atliekamo tyrimo rezultatai bus publikuojami studentų konferencijos straipsnių rinkinyje ir bus pristatomi studentų mokslinėje konferencijoje.

Siekiamas rezultatas: įvertinti jūrų verslo specialistus rengiančių organizacijų žinomumo didinimo panaudojant socialinių tinklų priemones galimybes, o siekiant įgyvendinti pasirinktą tikslą yra numatyta, kad tyrimo metu studentė atliks tokius darbus: remdamasi teorinėmis rinkodaros strategijos formavimo prielaidomis bei skaitmeninės rinkodaros pagrindiniais principais ir algoritmais, apibrėš organizacijos atpažįstamumo socialiniuose tinkluose bei organizacijos žinomumo sąvokas, nustatys pagrindinius organizacijos žinomumo kriterijus, kurie apibūdina specifinio jūrų transporto sektoriaus specialistų rengimo organizacijos pozicionavimo rinkoje strategiją, analizuos konkretų atvejį ir taikydama duomenų analizės metodus apdorodama duomenis, pasiekiamus monitoringo ir kontrolės programinėse terpėse, organinės interneto paieškos sistemos instrumentus, analizuos naudojamą interneto paieškos raktažodžių imtį bei  modeliuos organizacijos žinomumo vertinimo indeksą, kurios pagrindu formuluos rekomendacijas dėl atpažįstamumo skaitmeninėje erdvėje priemonių optimizavimo didinant organizacijos žinomumą.

Projektas finansuojamas: 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.