Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Linijinės laivybos jungumo erdvinis planavimas ir organizavimas intensyvinant laivybą tarp mažųjų uostų ir prieplaukų

APIE LAJM | PROJEKTAI | Linijinės laivybos jungumo erdvinis planavimas ir organizavimas intensyvinant laivybą tarp mažųjų uostų ir prieplaukų

 

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-24-0155

Projekto pavadinimas: Linijinės laivybos jungumo erdvinis planavimas ir organizavimas intensyvinant laivybą tarp mažųjų uostų ir prieplaukų

Projekto vykdymo laikotarpis: 2021-07-12 iki 2021-08-31

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: dr. Eduardas Spiriajevas

Santrauka: Projekto “Linijinės laivybos jungumo erdvinis planavimas ir organizavimas intensyvinant laivybą tarp mažųjų uostų ir prieplaukų” metu bus plėtojama Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos uosto ir ekonomikos vadybos katedros mokslininkų ir tyrėjų mokslinių tyrimų kryptis, išplečiant ją į gretutines sritis, laikantis tarpdisciplininių tyrimų principų, siekiant tobulinti studentų mokslinių taikomųjų tyrimų kompetenciją. Lavinami studentų gebėjimai gilinti mokslinės taikomosios veiklos metodologines žinias bei taikyti mokslinius tyrimų metodus atvejo analizės, sprendimų priėmimo, poveikio aplinkai vertinimo, erdvinio planavimo ir kituose tyrimuose. Remiantis mokslinių taikomųjų tyrimų rezultatų praktiniu pritaikymu jūrų transporto, o taip pat ir vidaus vandens transporto sektoriuje bus siekiama plėtoti šių tyrimų tęstinumą profesinėje veikloje vykdant linijinės laivybos logistinio jungumo srities tyrimus bei taikant įgytą patirtį projekto metu, tuo pačiu plėtojant ir populiarinant LAJM tyrėjų sukurtas unikalias tyrimų metodikas, taip stiprinant jūrų ir vidaus vandens transporto įmonių, vandens turizmo plėtojimo organizacijų bei LAJM mokslininkų ir tyrėjų bendradarbiavimą atliekant mokslinius taikomuosius tyrimus, skirtus Klaipėdos regiono problemoms spręsti, įgyvendinant Klaipėdos regiono specializacijos strategijos iki 2030 m. prioritetus.

Siekiamas rezultatas: Projekto rezultatai - nustatyti linijinės laivybos formuojami reikalavimai mažiesiems uostams ir prieplaukoms, pagrįstas logistinio jungumo bei darnios plėtros veiksnių rinkinys, įgalinantis intensyvinti linijinę laivybą mažuosiuose uostuose ir prieplaukose, sudaryti galimi plėtojimo scenarijai remiantis erdvinio planavimo rezultatais, o tyrimo apibendrinti rezultatai ir mažųjų uostų bei prieplaukų plėtros galimybių Kuršių mariose rekomendacijos bus pateiktos  laisvos formos mokslinės veiklos ataskaitoje.

Projektas finansuojamas: 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.