Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - LitLat HV

APIE LAJM | PROJEKTAI | LitLatHV

 

2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas Nr.: LLI-24

Projekto pavadinimas: Lietuvos ir Latvijos elektros inžinerijos ir aukštos įtampos technologijų specialistų judumo ir įsidarbinimo galimybių didinimas“

Projekto akronimas LitLatHV

Projekto partneriai: 
Vadovaujantis partneris: Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla

Partneriai: PP2 - Kauno technikos kolegija, PP3 - Liepojos jūreivystės koledžas, PP4 - Rygos techninio universiteto Ventspilio filialas, PP5 - Ventspilio technikumas

Projekto laikotarpis: 2017-04-01 – 2019-03-31 (24 mėn.)

Projekto tikslas: padidinti Lietuvos ir Latvijos elektros inžinerijos ir aukštos įtampos technologijų specialistų judumą ir įsidarbinamumą.

Projekto finansavimas: projekto bendra dotacijos suma - 915 322,47 EUR (778 024,10 EUR – 85 % ERDF ir 137 298,37 EUR – 15% Nacionalinis finansavimas )

LAJM gaunama dotacija 355 127,83 Eur (301 858,65 Eur - ERPF ir 53 269,18 Eur - Lietuvos valstybės biudžeto finansavimas).

Tikslinė auditorija: projekto partnerių institucijų studentai ir dėstytojai, jūrinės ir kranto pramonės darbdaviai ir darbuotojai.

Pagrindinės projekto veiklos:

1. Specializuotos mokymo įrangos pirkimas ir įdiegimas (6 įrangos objektai);

2. Studijų dalykų (13 programų) studentams ir kvalifikacijos kėlimo programų (2 programos) dirbantiems atnaujinimas/kūrimas.

3. 14 pavadinimų metodinės medžiagos parengimas 3 kalbomis.

4. Kvalifikacijos kėlimo kursų organizavimas: tarptautinės patirties pasidalinimas, pilotiniai mokymai ir kt.

Siekiant įgyvendinti šias pagrindines projekto veiklas, bus organizuojami kvalifikacijos mokymai/stažuotės partnerių institucijų dėstytojams, išvykstamosios pažintinės ekskursijos į socialinių partnerių įmones, pilotiniai mokymai ir kt.

 

Projekto naujienos lietuvių k. >>>

Projekto naujienos anglų k. >>>

 

Nuorodos į projekto partnerių projekto aprašymus:

Kauno technikos kolegijos >>>
Liepojos jūreivystės koledžo >>>
Rygos techninio universiteto Ventspilio filialo >>>
Ventspilio technikumo >>>
 

Nuoroda į programos svetainę www.latlit.eu
Nuoroda į oficialią ES svetainę www.europa.eu

 

Ši informacija parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šios informacijos turinį atsakinga tik Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla ir jokiu būdu negali būti laikoma kaip atspindinti Europos Sąjungos poziciją.

 

Projekto koordinatorė: I. Bartusevičienė, el. paštas: i.bartuseviciene@lajm.lt

Projekto asistentė: D. Valančauskienė, el. paštas: d.valancauskiene@lajm.lt