Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - LMT4

APIE LAJM | PROJEKTAI | LMT4

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22-0301

Projekto pavadinimas: „Studentų mokslinių taikomųjų tyrimų kompetencijų plėtojimas įtraukiant juos į pandemijos poveikio laivybai tyrimus“

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020-11-03 iki 2021-04-30

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: dr. Audronė Žukauskaitė

Santrauka: projekto “ metu bus plėtojama Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos uosto ir ekonomikos vadybos katedros mokslininkų ir tyrėjų mokslinių tyrimų kryptis, išplečiant ją į gretutines sritis, o siekiant tobulinti studentų mokslinių taikomųjų tyrimų kompetenciją, bus gilinamas studentų gebėjimas ne tik gilinti mokslinės taikomosios veiklos metodologines žinias bei taikyti mokslinius tyrimų metodus atvejo analizės, sprendimų priėmimo, poveikio aplinkai bei aplinkos poveikio tyrimo objektui vertinimo ir kituose tyrimuose. Remiantis mokslinių taikomųjų tyrimų rezultatų praktiniu pritaikymu jūrų transporto sektoriuje bus siekiama plėtoti šių tyrimų tęstinumą profesinėje veikloje vykdant jūrų transporto ekonomikos srities tyrimus bei taikant įgytą patirtį projekto metu, tuo pačiu plėtojant ir populiarinant LAJM tyrėjų sukurtas unikalias tyrimų metodikas, taip stiprinant jūrų transporto sektoriaus įmonių ir organizacijų bei LAJM mokslininkų ir tyrėjų bendradarbiavimą atliekant mokslinius taikomuosius tyrimus sprendžiant aktualias Klaipėdos regiono ir jūrų transporto sektoriaus problemas.

Siekiamas rezultatas: įvertinti pandemijos poveikį kruizinei laivybai rytinėje Baltijos jūros pakrantėje, o siekiant įgyvendinti pasirinktą tikslą yra numatyta, remiantis teorinėmis kruizinės laivybos vadybos ir teisinio reguliavimo prielaidomis, bei kruizinės laivybos santykio su regiono ekonomika ir aplinkos tarša mokslinių tyrimų rezultatais, sudaryti ekonominės naudos santykio su poveikio aplinkai vertinimo tyrimo modelį, kurį pritaikius įvertinti ekonominės naudos ir poveikio aplinkai indeksą bei palyginti Klaipėdos valstybinio, Rygos laisvojo ir Talino junginio jūrų uostų situaciją pandemijos sąlygomis.

Projektas finansuojamas: Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“