Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - LMT5

APIE LAJM | PROJEKTAI | LMT5

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22-0307

Projekto pavadinimas: „Studentų mokslinių taikomųjų tyrimų kompetencijų plėtojimas įtraukiant juos į jūrų transporto sektoriaus skaitmeninės rinkodaros plėtojimo tyrimus“

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020-11-03 iki 2021-04-30

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: dr. Klaidas Perminas

Santrauka: Projekto “Studentų mokslinių taikomųjų tyrimų kompetencijų plėtojimas įtraukiant juos į jūrų transporto sektoriaus skaitmeninės rinkodaros plėtojimo tyrimus” metu  bus plėtojama Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos uosto ir ekonomikos vadybos katedros mokslininkų ir tyrėjų mokslinių tyrimų kryptis, išplečiant ją į gretutines sritis, o siekiant tobulinti studentų mokslinių taikomųjų tyrimų kompetenciją, bus gilinamas studentų gebėjimas ne tik gilinti mokslinės taikomosios veiklos metodologines žinias bei taikyti mokslinius tyrimų metodus atvejo analizės, sprendimų priėmimo, poveikio aplinkai vertinimo ir kituose tyrimuose, bet, svarbiausia, remiantis mokslinių taikomųjų tyrimų rezultatų praktiniu taikomumu jūrų transporto sektoriuje bus siekiama plėtoti šių tyrimų tęstinumą profesinėje veikloje vykdant jūrų uosto valdymo srities tyrimus bei taikant įgytą patirtį projekto metu, tuo pačiu plėtojant ir populiarinant LAJM tyrėjų sukurtas unikalias tyrimų metodikas, taip stiprinant jūrų transporto sektoriaus įmonių ir organizacijų bei LAJM mokslininkų ir tyrėjų bendradarbiavimą atliekant mokslinius taikomuosius tyrimus sprendžiant aktualias Klaipėdos regiono ir jūrų transporto sektoriaus problemas.

Siekiamas rezultatas: įvertinti jūrų transporto sektoriaus specialistus rengiančių organizacijų skaitmeninės rinkodaros priemonių efektyvumo didinimo taikant ontologijas galimybes, o siekiant įgyvendinti pasirinktą tikslą yra numatyta, kad tyrimo metu remiantis teorinėmis rinkodaros strategijos formavimo prielaidomis bei skaitmeninės rinkodaros pagrindiniais principais ir algoritmais, apibrėš esminiais rinkodaros realioje ir skaitmeninėje erdvėje skirtumais, kurie sąlygoja atitinkamą specifinio jūrų transporto sektoriaus specialistų rengimo organizacijos pozicionavimo rinkoje strategiją, analizuos konkretų atvejį ir taikant ontologijas bei organinės interneto paieškos sistemos instrumentus, analizuoti interneto paieškos raktažodžių imtį,  formuoti optimalų internetinės paieškos raktažodžių rinkinį, kurio pagalba galima būtų sukurti skaitmeninį organizacijos identitetą ir taikyti jį skaitmeninės rinkodaros priemonėse. 

Projektas finansuojamas: Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės 09.3.3-LMT-K-712  „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“