Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - LMT_22_2

APIE LAJM | PROJEKTAI | LMT_22_2

Projekto pavadinimas: KVJU patrauklumo tyrimas uosto įmonių veiklos sąveikos kontekste

Projekto vykdymo laikotarpis: 2022-09-01 iki 2023-03-31

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: dr. Jelena Belova

Santrauka: Pasirinktas tyimas yra tęstinis, plėtojantis LAJM mokslininkų tyrimų idėjas ir metodikas tiriant uosto ir laivybos valdymo sektorių, vertinant jūrų uosto bei jūrų transporto sektoriaus patrauklumą. Palankios jūrų krovos įmonių verslo sąlygos ir jų veiklos pagrindu formuojamas viso jūrų uosto patrauklumas priklauso ne tik nuo veiksmingo jūrų uosto valdymo mechanizmo, tačiau taip pat ir nuo nacionalinio bei tarptautinio teisinio reguliavimo, reglamentuojančio tiek tarptautinės prekybos, tiek jūrų uosto infrastruktūros, tiek darbo rinkos, tiek ir mokesčių sumokėjimo bei verslo plėtojimo procesus, todėl skirtingi patrauklumo modeliai formuojami skirtinguose regionuose. Pažymėtina, kad visi išvardinti mezo ir makro aplinkos veiksniai jūrų uoste veikiantiems ūkio subjektams turi tiesioginę ir netiesioginę įtaką ir formuoja ne tik verslo aplinką, tačiau taip pat daro įtaką ūkio subjektų sąveikai. Taikant tokį požiūrį, jūrų uostas, kaip uoste vykdomų veiklų sąveikoje esančių ūkio subjektų ekosistema veikia daugiakompleksinėje terpėje, todėl aukštos pridėtinės vertės kūrimas vyksta per didelės apimties suinteresuotųjų šalių lūkesčių išpildymą. Vadinasi, reikalingos ir efektyvaus sąveikos valdymo sprendinių ir vertinimo algoritmų paieškos. Dėl tokių priežasčių, šio tyrimo rėmuose tyrimo objektu pasirinktas jūrų uosto patrauklumas uosto įmonių veiklos sąveikos kontekste, o tyrimo tikslas - ištirti KVJU patrauklumą uosto įmonių veiklos sąveikos kontekste. Tyrimo rezultatais siekiama uoste veikiančių verslo subjektų sąveikos parametrais papildyti ankstesniuose tyrimuose sukonstruotą teorinį jūrų transporto sektoriaus verslo aplinkos patrauklumo modelį, kuriame įtraukti ir uosto krovos įmonių verslo aplinkos pokyčiai. Tyrimo rezultatai bus pristatomi mokslinėje studentų konferencijoje ir publikuojami parengtame straipsnyje.