Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - “Skaitmeninio pasirengimo indekso modeliavimas siekiant įvertinti jūrų transporto sektoriaus verslo pasirengimą procesų skaitmenizavimui

APIE LAJM | PROJEKTAI | “Skaitmeninio pasirengimo indekso modeliavimas siekiant įvertinti jūrų transporto sektoriaus verslo pasirengimą procesų skaitmenizavimui

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-25-0157

Projekto pavadinimas: “Skaitmeninio pasirengimo indekso modeliavimas siekiant įvertinti jūrų transporto sektoriaus verslo pasirengimą procesų skaitmenizavimui”

Projekto vykdymo laikotarpis: 2021-09-01 iki 2022-03-30

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: dr. Lina Dreižienė

Santrauka: Projekto “Skaitmeninio pasirengimo indekso modeliavimas siekiant įvertinti jūrų transporto sektoriaus verslo pasirengimą procesų skaitmenizavimui” metu  bus plėtojama Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos uosto ir ekonomikos vadybos katedros mokslininkų ir tyrėjų mokslinių tyrimų kryptis, išplečiant ją į gretutines sritis bei papildant informatikos mokslo bei duomenų analizės metodologiniais elementais, o siekiant tobulinti studentų mokslinių taikomųjų tyrimų kompetenciją, bus gilinamas studentų gebėjimas ne tik taikyti mokslinius tyrimų metodus atvejo analizės, sprendimų priėmimo, poveikio aplinkai ir aplinkos poveikio tyrimo objektui, įvairaus konteksto tyrimo objekto modeliavimo ir kituose tyrimuose, bet, svarbiausia, tęsti taikomuosius tyrimus profesinėje veikloje vykdant jūrų transporto sektoriaus tyrimus ir taikant įgytą patirtį bei plėtojant LAJM tyrėjų sukurtas unikalias tyrimų metodikas, taip stiprinant jūrų transporto sektoriaus įmonių ir organizacijų bei LAJM mokslininkų ir tyrėjų bendradarbiavimą atliekant mokslinius taikomuosius tyrimus sprendžiant aktualias Klaipėdos regiono ir jūrų transporto sektoriaus problemas. Projekto metu atliekamo tyrimo rezultatai bus publikuojami studentų konferencijos straipsnių rinkinyje ir pristatomi studentų konferencijoje.

Siekiamas rezultatas: Siekiant įgyvendinti šį tyrimo tikslą studentas atliks tokius darbus: taikydamas teorines jūrų transporto sektoriaus verslo procesų automatizavimo prielaidas Pramonė 4.0 sąlygomis bei analizuodamas skaitmeninio pasirengimo indekso sampratą ir identifikuodamas jį formuojančius veiksnius, sudarys jūrų transporto sektoriaus verslo organizacijos skaitmeninio pasirengimo indekso modelį ir parengs skaitmeninio pasirengimo indekso vertinimo metodiką, sudarydamas galimybes tyrimą tęsti ateityje sukuriant skaitmeninį sprendinį organizacijos skaitmeninio indekso profilio modeliavimui. Tokiu būdu šio tyrimo rezultatas - tai skaitmeninio pasirengimo indekso modelis ir jo taikymo metodika, kuri tyrimo eigoje bus ištestuota ir patikrinta vertinant jūrų transporto sektoriaus organizacijos skaitmeninį pasirengimą įdiegti verslo proceso automatizavimo sprendinius.

Projektas finansuojamas: 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.