MOKSLAS | Konferencijos

Nuo 2015 m. Lietuvos aukštojoje mokykloje vyksta mokslinė- praktinė konferencija jūrų uosto plėtros tematika, kurios pavadinimas  kiekvieną kartą yra pritaikomas prie laivybos ir logistikos pasaulinių aktualijų.

Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos organizuojmos mokslinės konferencijos

2020 m. suplanuota tarptautinė mokslinė- praktinė konferencija  "Jūrų uosto plėtra: nuo globalių iššūkių prie glokalių sprendimų"  organizuojama kartu su Klaipėdos ir Havro universitetais, perkelta į rudens laikotarpį >>

2018 m. vyko tarptautinė mokslinė praktinė konferencija "Baltic sea: gateway or cul de sac?". Šios konferencijos metu LAJM pranešėjų parengtos publikacijos buvo publikuojamos specialiame LesOceanides leidinyje "BALTIC - ARCTIC: strategies and perspectives", finansuojamame Sefacil fondo lėšomis.

2015 m. ir 2017 m. LAJM organizavo mokslinę- prtaktinę konferenciją "Jūrų uosto plėtra: geografija, technologijos, visuomenė", kurioje aktyviai dalyvavo Klaipėdos regiono jūrų transporto sektoriaus atstovai, mokslininkai, o taip pat savo tyrimų rezultatus pristatė Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos, Klaipėdos universiteto, Kauno technikos kolegijos  studentai.