MOKSLAS | Publikacijos

Lietuvos aukštosos jūreivystės mokyklos dėstytojai aktyviai dalyvauja nacionaliėse ir tarptautinėse konferencijose, pristato atliekamų tyrimų rezultatus bei rengia mokslines publikacijas įvairiems žurnalams. 

2019 m. publikacijas parengė  šie Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos dėstytojai: dr. Belova J.,  Donėla S., Dreižienė L., dr. Dubra V.,
dr. Kalvaitienė G., Krochina J., Kulvietis A.,  Kutka G., dr. Lileikis S.,
Locaitienė V., dokt. Mickienė R., Pranckevičiūtė V., prof. dr. Senčila V.,
dokt. Šateikienė D., Špedt Ž., dokt. Valionienė E, Varnienė M.,
Žagaras E.,  prof. dr. Žukauskaitė A., Žukauskaitė J.
Visą publikacijų sąrašą rasite čia >>

 

2018 m. publikacijas parengė šie Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos dėstytojai:  dr. Bartusevičienė I., dr. Belova J., dr. Briedienė S., Dikun J., dr. Dubra V., Jackuvienė R., Jankauskas A., dr. Kalvaitienė G., Krochina J.,  dr. Lileikis S., Locaitienė V., dokt. Mickienė R.,  Paliakienė I.,  dr. Perminas K.,  prof. dr. Senčila V., Skiparienė I.,
dokt. Šimkonienė G.,  dokt. Valionienė E., Zažeckis R., Žagaras E.,
prof. dr. Žukauskaitė A., Žukauskaitė J. Visą publikacijų sąrašą rasite čia >>

 

2017 m. publikacijas rengė šie Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos dėstytojai: dr. Belova J., Dikun J., Jackuvienė R., dr. Kalvaitienė G.,  dr. Lileikis S., Locaitienė V., dokt. Mickienė R.,  dokt. Valionienė E., prof. dr. Senčila V.,
dokt. Šateikienė D., Žagaras E. Visą publikacijų sąrašą rasite čia >>