STOJANTIESIEMS | Konkursinis balas

Mažiausias konkursinis balas 2019 m. stojantiems į LAJM valstybės finansuojamas studijų vietas - 4,3  >>>

Mažiausias konkursinis balas 2019 m. stojantiems į LAJM valstybės nefinansuojamas studijų vietas - 3,0 

Konkursinio balo skaičiuoklė stojantiems 2019 m. į aukštąsias mokyklas  >>>

Minimalūs reikalavimai 2019 - 2020 m.  stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas  >>>

Patvirtintas stojančiųjų į kolegines studijas 2020 m. konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašas >>>

Minimalūs reikalavimai 2021 m.  stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas>>>

Patvirtintas stojančiųjų į kolegines studijas 2021 m. konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašas >>>