STUDIJOS

Studijos Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje (LAJM)tai išskirtinė galimybė tapti jūrinės srities profesionalu. Studijos LAJM organizuojamos derinant senąsias (virš 65 metų) jūrininkų ir jūrinio sektoriaus specialistų rengimo tradicijas su inovatyviais metodais ir taikant naujausias technologijas. Baigus studijas LAJM, jūs įgysite aukštąjį išsilavinimą ir tik LAJM suteikiamą profesinę kvalifikaciją: laivavedžio, inžinieriaus ar inžinieriaus elektromechaniko.

Studijos LAJM vyksta pagal akredituotas ir Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruotas nuolatinės ir ištęstinės formos studijų programas:

Jūrų laivavedyba

Laivų energetinių įrenginių eksploatavimas

Laivų elektros įrenginių eksploatavimas (tik NL)

Jūrų transporto logistikos technologijos*

Uosto ir laivybos įmonių finansai*

Uosto ir laivybos valdymas*

Studijos organizuojamos šiuolaikiškai įrengtose auditorijose, laboratorijose. Praktiniai užsiėmimai vyksta naujai įrengtuose ar atnaujintuose treniruokliuose. Paskaitas dėsto patyrę dėstytojai, laivų kapitonai, vyr. mechanikai, dėstytojai, kurie savo profesinės veiklos patirtį ir žinias perduoda studentams.

Studijų metu praktikoms skiriamas ypatingas dėmesys ir tai yra neatsiejama studijų proceso dalis. Studijų metu studentams yra organizuojamos pažintinės, mokomosios ir profesinės veiklos praktikos.

Jūrinių studijų programų absolventai, turintys nustatytą plaukiojimo darbo stažą, kartu su profesinio bakalauro diplomu gauna ir jūrinio laipsnio diplomą Lietuvos saugios laivybos administracijoje. Į jūrines studijų programas yra įtraukti ir specialieji kursai, kurie būtini gaunant jūrinio laipsnio diplomą.

Bendradarbiaujant Karinėms jūrų pajėgoms ir LAJM, nuo 1993 metų organizuojami Karinių jūrų pajėgų jaunesniųjų karininkų vadų (JKV) mokymai. Baigus šiuos mokymus, kursų dalyviams užskaitoma pradinė karo tarnyba bei suteikiam galimybė pradėti karininko karjerą Lietuvos kariuomenės Karinėse jūsų pajėgose.

Studijų metu yra galimybė išvykti studijuoti pagal tarptautinių mainų programas dalinėms studijoms Europos universitetuose ir praktikai užsienio įmonėse.

Galite rinktis studijas nuolatine forma arba ištęstine.

Nuolatinių studijų trukmė 3–4 metai.

* Nuolatinėse studijose galima rinktis tvarkaraščio formą:

- dieninė tvarkaraščio forma - akademiniai užsiėmimai vyksta dienos metu darbo dienomis.

- sesijinė tvarkaraščio forma - akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurių metu darbas organizuojamas darbo dienomis ir savaitgaliais nuo 8 iki 20 valandos.

Ištęstinės studijos – tai puiki galimybė derinant darbinę veiklą ir studijas, įgyti aukštąjį išsilavinimą. Ištęstinės studijos organizuojamos mėnesio trukmės paskaitų ir egzaminų sesijomis - rudens ir pavasario. Atsižvelgiant į studentų poreikius, sesijų laikas kitiems studijų metams skelbiamas gegužės mėnesį. Taip sudaroma galimybė iš anksto susiplanuoti jūrinį plaukiojimą ar mokymosi atostogas. Esant poreikiui, sudaromos sąlygos studijuoti individualiu grafiku. Studentai, kurių darbo grafikas ir sesijos laikas sutampa, turi galimybę individualiai konsultuojantis su dėstytoju pasirengti ir atsiskaityti kitu laiku. Ištęstinių studijų formos Jūrų laivavedybos ir Laivų energetinių įrenginių eksploatavimo studijų programų pažangiems studentams sudaroma galimybė studijas baigti per 4,5 metų.